Akademie Brain4Industry

V souladu s vizí a misí Brain4Industry chceme poskytovat kvalitní vzdělávání zaměřené na přenos znalostí a technologií do praxe. Naším cílem je posouvat průmyslové podniky k tvorbě vyšší přidané hodnoty a blíže k finálnímu produktu, a tím zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Naší parketou jsou digitalizace, aditivní a další výrobní technologie a poradenství v oblasti “soft skills pro inovace”. Kurzy probíhají na úrovni BASIC, ADVANCED a EXPERT, a jsou tak skutečně pro každého. Díky členství v síti EDIH (European Digital Innovation Hub) nabízíme malým a středním firmám vzdělávací kurzy, které jsou 100% nebo téměř 100% hrazeny z příspěvku Evropské unie (s využitím financování de minimis). 

Aktuálně vypsané kurzy

  • Úvod do digitalizace (basic | 1 den): 14.3., 15.5. 2024. Pro malé a střední podniky zdarma (de minimis). Detail kurzu.
  • Digitální akademie (advanced | 2 + 2 +1 den): 25.-26.4., 16.-17.5., 6.6.2024. Pro malé a střední podniky zdarma (de minimis). Detail kurzu.
  • Inovační akademie (advanced | 2 + 2 +2 dny): 18.-19.4., 21.-22.5., 11.-12.6.2024. Pro malé a střední podniky s minimálním doplatkem. Detail kurzu.
  • Jak na technologickou inovaci (5 x 4 hodiny): 26.3. + 9.4. + 23.4. + 14.5. + 28.5.2024. Pro malé a střední podniky zdarma (de minimis). Detail kurzu.

Oblasti vzdělávání

VÝVOJ PRODUKTU AM | Chcete vyvinout nový produkt a zajímá vás, jak k tomu využít topologickou optimalizaci a 3D tisk? Chcete s námi prakticky projít kompletní životní cyklus výrobku od návrhu nového produktu až po jeho výrobu? Chcete s námi řešit konkrétní zadání na míru a vše si u nás vyzkoušet?

NOVÉ TECHNOLOGIE | Pohybujete se ve výrobním průmyslu a zajímá vás, jaké jsou možnosti využití aditivních technologií a jejich výhody v porovnání s konvenčními řešeními?  Chcete si zvolit tu správnou technologii 3D tisku a rovnou si ji otestovat?  Chcete se dozvědět víc o možnostech laserových technologií ve výrobě?

DIGITALIZACE | Ztrácíte se v digitálním světě a chcete zjistit, v čem vám může pomoci? Potřebujete optimalizovat své procesy? Chcete zavést konkrétní prvky digitalizace, ale neznáte možnosti a postupy? Chcete maximalizovat efektivitu a řídit strategicky proces digitální transformace ve firmě? Chcete efektivně sbírat data o provozu a maximalizovat jejich využití ve výrobě?


SOFT SKILLS PRO INOVACE | Zajímá vás, jak mohou inovace šetřit váš čas a eliminovat zvyšování nákladů? Chcete inovovat, ale potřebujete poradit, jak na to? Zajímá vás, jak uřídit rizika a komunikovat změny? Chcete nastavit inovace u sebe ve firmě jako proces?  

Naše silné stránky

  • Inovace | Kontinuální vzdělávání vnímáme jako nezbytný krok k inovacím, proto hledáme nová řešení pro společné problémy a výzvy, předáváme znalosti a sdílíme technologické trendy.
  • Komplexnost | Díky expertnímu zázemí všech členů konsorcia Brain4Industry nabízíme know-how v širokém spektru oblastí od plánování výrobních procesů přes digitalizaci a využití aditivních a laserových technologií až po měkké dovednosti nezbytné pro zavádění inovací ve firmách.
  • Nezávislost | Doporučíme to nejlepší řešení právě pro vás, nezávisle na konkrétním dodavateli.
  • Udržitelnost | Pomáháme zavádět ekonomicky výhodné technologie a řešení s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Nenechte si ujít nové termíny

Pokud vás nabídka kurzů zaujala, stačí se předběžně přihlásit zde. Jakmile budou zveřejněny nové kurzy, pošleme vám jejich podrobný přehled a termíny.

Financování a bližší informace

Díky podpoře Evropské unie mohou malé a střední podniky získat řadu služeb s minimálními náklady s využitím financování de minimis. Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) je podpora poskytnutá ze státních prostředků členského stáru Evropské unie. Vzhledem ke své omezené výši tato podpora nenarušuje hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie. Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000  EUR. Více zde. Malým a středním podnikem se rozumí společnost, která má maximálně 250 zaměstnanců, obrat nepřesahující 50 milionů EUR a rozvahu nepřesahující 43 milionů EUR. Podrobněji zde. Velké podniky mohou našich služeb využít na komerční bázi. Pro více informací o kurzech a možnostech financování nás prosím kontaktujte. Leták ke stažení najdete ZDE.

Kde nás najdete

Kurzy probíhají online a v Inovačním Centru Brain4Industry (Za Radnicí 933, 252 41 Dolní Břežany), které poskytuje jedinečné zázemí a infrastrukturu zejména pro digitalizaci, aditivní technologie a vývoj produktů.

Kontakt

Kateřina Brejchová | Event & Education Manager | brejchova@brain4industry.cz