Aktuality

Digitalizace a nové technologie jako klíč ke zvládnutí koronaviru i Průmyslu 4.0

22. září 2020 proběhla v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech konference Digitalizace a 3D tisk v praxi českých firem. Jejím cílem bylo na konkrétních příkladech představit zástupcům průmyslu a výzkumných organizací výhody moderních technologií jako 3D tisk, lasery nebo IT systémy pro sběr a analýzu velkého množství dat. Organizátorem byl Fyzikální ústav AV ČR, který je také hlavním koordinátorem inovačního centra a Digital Innovation Hubu – Brain4Industry (DIH B4I). Dalšími členy konsorcia B4I jsou Ústav termomechaniky AV ČR, technologická společnost CARDAM Solution a STAR Research & Innovation Cluster. Průmyslovými partnery B4I jsou firma BENEŠ a LÁT a.s. a Česká zbrojovka Group SE. Akci moderoval Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Fyzikální ústav AV ČR intenzivně rozvíjí spolupráci s firmami. Daří se přenášet výsledky naší práce do průmyslové praxe. Projekt inovačního centra a DIHu B4I je dalším krokem v této úspěšné spolupráci. Rádi bychom v příštím roce zahájili stavbu nové budovy B4I, ve které budou mít firmy možnost využít špičkové zázemí a sdílenou infrastrukturu v oblasti pokročilých výrobních technologií a digitalizace, stejně tak jako služby všech členů konsorcia,“ uvedl při zahájení akce ředitel Fyzikálního ůstavu AV ČR Michael Prouza.

„DIH představuje podpůrný nástroj, který pomáhá firmám v růstu jejich konkurenceschopnosti formou zlepšování business a výrobních procesů, produktů i služeb prostřednictvím digitálních technologií. Stavba inovačního centra zaměřeného na aditivní výrobu a další technologie navazuje na vývoj posledních let a přispívá k vytvoření toho správného inovačního prostředí pro další rozvoj našeho regionu STAR,“ řekl Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan a předseda správní rady STAR Research & Innovation Cluster, který bude zajišťovat spolupráci DIH s místními a regionálními samosprávami.

Motor inovací pro české firmy

Program akce byl rozdělen do třech pracovních sekcí. V první části proběhlo představení služeb inovačního centra a DIH – B4I a obecný úvod k digitalizaci s ohledem na přínosy pro firmy. Své zkušenosti se zaváděním nových procesů do firem sdílel Filip Plevač, expert na robotizaci, digitalizaci a Průmysl 4.0. Jan Lát, finanční ředitel a spolumajitel firmy BENEŠ a LÁT a.s. prezentoval nově založený Svaz pokročilých výrobních technologií, který funguje jako podpůrná platforma pro zavádění a prosazovaní zájmů moderních technologií směrem ke státní správě i do zahraniční, např. formou marketingu nebo transferu znalostí.

Ve druhé sekci programu se již prezentovaly konkrétní příklady z praxe a zkušenosti s Průmyslem 4.0. Například řízení výroby na základě přesných dat. S-data, software vyvinutý v BENEŠ a LÁT a.s. pro sběr a vyhodnocení procesních dat, je nástrojem pro udržení vysoké efektivity ve výrobě díky rychlému sběru dat, jejich vyhodnocení a vizualizaci výstupů přímo u výrobních zařízení i pro management řešící operativní i strategické cíle. Prezentaci Zdenka Piovarčiho, vedoucího strategického týmu BENEŠ a LÁT na téma cesty k digitalizaci výroby a vývoje softwaru S-Data naleznete ZDE. Praktickou ukázku reportingu pak můžete shlédnout ZDE.

Dolnobřežanská společnost CARDAM se specializuje na inovativní aditivní technologie, matematické simulace a řešení v oblasti digitalizace. Poskytuje kompletní řešení pro vývoj nových aplikací a výrobních procesů. Ondřej Kurkin, jednatel společnosti, představil portfolio expertních služeb. Příkladem využití technologií CARDAM je návrh a vývoj ochranné masky RP95-M, vysoce účinné proti karcinogenním a radioaktivním škodlivým látkám a patogenům, jako jsou viry, bakterie a spory hub. Mezi partnery CARDAM patří také Česká zbrojovka Group SE. Její zástupce, Andrej Chrzanowski prezentoval možnosti využití aditivních technologií v oblasti obranného průmyslu.

Od topologické optimalizace po lití v sériových podmínkách

V posledních letech se 3D tisk prosazuje do výroby licích forem, a to kombinací klasického obrábění ocelových polotovarů a 3D tisku. Z důvodu úspory materiálu a času výroby, ale také vzhledem ke složitosti tvaru, se firma BENEŠ a LÁT rozhodla pro výrobu ocelové formy pro sériovou výrobu autodílů využít nových možností, které nabízejí moderní aditivní technologie – tedy matematické simulace a následně 3D tisk. Díky vysoce odbornému přístupu a úzké spolupráci vědců z akademie věd, techniků a technologů se společnosti podařilo vyrobit formu s hmotností o 64 % nižší než u konvenčního nástroje a zkrátit výrobní cyklus sériové výroby o čtvrtinu.

Vývoj optimalizačního softwaru i návrh optimalizovaného tvaru formy prezentovali zástupci firem BENEŠ a LÁT (Svatopluk Runčík a Petr Cinegr) a CARDAM (Filip Rušar a Jaroslav Vtipíl), kteří kromě dalších příkladů využití moderních technologií v praxi představili i technologické zázemí, které svým budoucím klientům nabízí DIH B4I.

V závěru programu vystoupili zástupci Fyzikálního ústavu AV ČR. Tomáš Jetmar představil aktivity Národního centra kompetence MATCA (z angl. Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications), které spadá do grantového programu TAČR. Centrum se zaměřuje na rozvoj tří strategických oblastí: aditivních, plazmatických a laserových technologií. Kromě přenosu technologií a znalostí do praxe se NCK MATCA podílí i na vzdělávání, popularizaci a pořádání odborných konferencí. Posledním řečníkem před závěrečnou diskuzí byl Jan Brajer z laserového centra HiLASE, které je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR. Představil využití intenzivních světelných zdrojů pro širokou škálu špičkových průmyslových aplikací, jako je laserové zušlechťování povrchů (Laser Shock Peening), testování odolnosti optických součástí (Laser Induced Damage Threshold) a laserové mikroobrábění.