Aktuality

EDIH B4I představil své služby na Smart Business Festival

11. listopadu se na Žižkovské věži v Praze uskutečnil již sedmý ročník Smart Business Festival CZ. Akci určenou především malým a středním firmám uspořádalo sdružení CzechInno. Cílem bylo prezentovat aktuální novinky a trendy na poli moderních technologií i tipy k navázání spolupráce.

Poprvé se na jednom místě představilo také pět nově vybraných EDIHů – Evropských center pro digitální inovace, která v Česku startují svou činnost od ledna příštího roku.

„Děkujeme organizátorům za možnost prezentovat naše služby v oblasti digitalizace, aditivních technologií a umělé inteligence. Podobné akce jsou skvělou příležitostí pro české firmy, aby si rozšířily své technologické poznatky i obchodní kontakty. Mám radost, že jsme se mohli potkat s domácími i zahraničními partnery a těším se na užší spolupráci,“ říká Andrej Chrzanowski, ředitel konsorcia B4I.

Akci na Žižkovské věži uspořádalo sdružení CzechInno pod záštitou českého předsednictví v Radě EU, ministryně pro výzkum, vývoj a inovace Heleny Langšádlové a ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Hlavním odborným partnerem akce bylo Technologické centrum AV ČR .

Pozvání přijali přednášející z celé Evropy od Portugalska, Španělska a Německa na západě Evropy až po Ukrajinu na východě, Finsko na severu a Bulharsko na jihu, přičemž Praha se stala symbolickou křižovatkou pro jejich setkání.

Více informací naleznete v oficiální tiskové zprávě sdružení CzechInno – ZDE

EDIH B4I

Brain4Industry společně založil Fyzikální ústav Akademie věd, Ústav termomechaniky AV ČR, Středočeské inovační centrum, společnost Cardam Solution a STAR klastr. Cílem B4I je pomáhat malým a středním podnikům i státní správě s procesem digitální transformace vedoucí k celkové modernizaci ekonomiky. Díky získání značky EDIH bude B4I moci rozšířit a cenově zpřístupnit nabídku svých služeb.

Firmy tak získají snazší přístup ke klíčovým znalostem, softwaru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům. To jim pomůže zkvalitnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech.