Aktuality

Zemřel Věslav Michalik

V neděli 12. června 2022 náhle zemřel starosta Dolních Břežan a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Věslav Michalik. Bylo mu 59 let. 

Věslav Michalik byl zakladatelem, vizionářem a hybnou silou regionu STAR (Science and Technology Advanced Region), člena DIH B4I: „STAR region je jedním z nejdynamičtějších vědecko-technologických regionů Česka. Není divu, že zde sídlí DIH se specializací na aditivní a další pokročilé technologie a s nimi spojenou digitalizaci malých a středních podniků. Měníme Česko z montovny na mozkovnu.“

Věslav Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde v roce 1992 získal i titul kandidáta věd. Ekonomické vzdělání si doplnil na Rochester Institute of Technology v USA. Starostou Dolních Břežan byl nepřetržitě od roku 2004.

V letech 1986 až 1996 pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření, po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních institucích v různých funkcích od analytika až po člena představenstva. Od roku 2002 podnikal v oboru investiční poradenství.

V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v letech 2016 až 2017 byl radním kraje pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova. V listopadu 2020 se stal náměstkem středočeské hejtmanky pro finance, strategii a inovace.

Čest jeho památce!