Digitalizace

„Digitalizace zlepší výkonnost a udržitelnost vašeho podniku.“

Mezi nejčastější výhody digitalizace patří automatizace procesů, zlepšení kvality dat a úspora nákladů. Zavedeným firmám digitalizace pomáhá usnadňovat podnikání nebo poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. 

Cíl

Sběr dat je klíčovým nástrojem pro automatizaci a digitalizaci výroby. Díky tomu lze rozhodovat jak a kde s robotizací začít. Náš tým pomůže se sběrem dat, jejich analýzou, interpretací a zobrazením.

Postup

Zhodnocení probíhá formou rozhovorů v závodu hodnoceného podniku s předem zvolenými pracovníky tak, aby bylo možné posoudit procesy napříč organizací a během celého životního cyklu produktu.

Analýza

Analýza z automatizovaných výrobních operací je rozdělena do oblastí: produkt, výroba, procesy, dodavatelský řetězec, strategie a organizace.

Metodika sběru dat

Data vyhodnocují pokročilé systémy, které integrují informace z výrobních procesů, ale také z požadavků zákazníků nebo možností dodavatelů. Tento rozhodovací model je pak ideálním místem pro zahájení inteligentní výroby.

Následné služby pro Industry 4.0

Numerické simulace

Snímání a vnímání

Zpracování dat a výsledná akce

Rozšířená realita

Výkonný výpočetní klastr

Topologická optimalizace

Case Study

S-data: Sběr a zpracování provozních dat on-line ve slévárně BENEŠ a LÁT a.s.

S-data, software vyvinutý v BENEŠ a LÁT a.s. pro sběr a vyhodnocení procesních dat, tak jsou nástrojem pro udržení vysoké efektivity ve výrobě díky rychlému sběru dat, jejich vyhodnocení a vizualizaci výstupů přímo u výrobních zařízení i pro management řešící operativní i strategické cíle.

Článek o S-data si můžete přečíst ZDE

Ambasador