DIGITÁLNÍ AKADEMIE

Pokročilý kurz pro manažery i majitele menších a středních výrobních firem v rozsahu 2 + 2 + 1 den

Chcete strategicky řídit proces digitální transformace ve vaší firmě a potřebujete se dozvědět, jak na to? Chcete se naučit efektivně sbírat data o provozu a maximalizovat jejich využití ve výrobě? Pak je tento kurz určený právě vám.

Co se naučíte?

 • co je to digitalizace a průmysl 4.0
 • jak správně popsat, mapovat a optimalizovat procesy, odstranit plýtvání
 • co je to životní cyklus produktu s využitím digitálních nástrojů
 • jaké jsou možnosti automatizace ve výrobě i v administrativě
 • proč je důležitý automatický sběr dat a práce s daty
 • jak prakticky využívat AI, deep learning, machine learning, VR a AR
 • jaké jsou technologie, materiály, a možnosti aplikace 3D tisku (praktické ukázky)
 • jak rozpoznat kybernetické hrozby a jak se jim bránit
 • jak komunikovat a implementovat změny, motivovat a vést k inovacím ve své firmě
 • jak si vytvořit vlastní digitalizační projekt

Obsah kurzu

Den 1+2 | Digitalizace | Příprava na digitalizaci | Digitalizace předvýrobních etap

 • co je to digitalizace a průmysl 4.0​, základní nástroje digitalizace, digitální vlákno a datová integrace​
 • možnosti optimalizace podnikových procesů
 • druhy plýtvání, procesní mapování, alokace nákladů na procesy, metody pro snižování nákladů lean
 • životní cyklus produktu, definování požadavků na produkt z pohledu funkcí a zákazníka
 • návrh produktu – tvorba ideového návrhu a konceptu řešení, konstrukční nástroje CAD
 • možnosti matematických simulací, CNC programování, simulace výrobních systémů, virtuální dvojče
 • praktické příklady a případové studie

Den 3+4 | Digitalizace výroby | Automatizace procesů | Kyberbezpečnost | AI

 • proč je důležité sbírat data, rozhodování založené na datech
 • využití dat pro sledování výroby a reálné příklady z firmy “datové továrny” Beneš a Lát
 • robotizace ve výrobě – průmysloví vs. kolaborativní roboty, vision systémy, příklady nasazení
 • metodický postup určení výrobního uzlu a navrhování robotizace, příklady
 • robotizace v administrativě – Workflow, RPA, Low-code, AI roboty
 • kontext kybernetické bezpečnosti, řízení kontinuity, role a kompetence, Business Continuity Management
 • jak vybrat opravdu potřebná technická a organizační opatření a jak zajistit rychlou reakci na mimořádnou kybernetickou událost
 • jak efektivně využívat nástroje AI, úvod do machine a deep learnigu

Den 5 | Aditivní výroba | Prohlídka ICB4I | Prezentace vlastních projektů

 • výhody, omezení a využití aditivních technologií (3D tisk)
 • jak prakticky využít různé technologie 3D tisku vzhledem k požadavkům na vlastnosti, rychlost, přesnost, náklady, apod.
 • případové studie
 • prohlídka Inovačního centra Brain4Industry vč. zařízení pro 3D tisk
 • prezentace zadaných úkol týkající se optimalizace/automatizace procesů ve vlastní firmě

+ online BONUS: obchodní modely, change management a leadership. POZVÁNKA KE STAŽENÍ.

Aktuálně vypsané kurzy

 • 25.-26.4.+16.-17.5.+ 6.6.2024

Praktické informace

Komu je kurz určen?

CEO a majitelům firem, obchodním či R&D ředitelům – všem, kteří mají na starosti strategické rozhodování v technologicky zaměřených firmách.

Náš přístup

Workshop je prakticky zaměřený, soustředíme se na vaše podněty, přinášíme příklady z praxe. V rámci kurzu vypracujete i vlastní pojekt zaměřený na optimalizaci/automatizaci ve vaší firmě.

Rozsah | 2 +2 +1 den

Financování

Jsme součástí sítě EDIH (European Digital Innovation Hub). Pro malé a střední firmy do 499 zaměstnanců je cena kurzu 100% pokryta příspěvkem EU. Zapojeným firmám se při počtu 8 účastníků převádí 25.560,- Kč do de minimis. Při jiném počtu účastníků se výše převodu do de minimis může lišit. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Kontakt

Kateřina Brejchová | brejchova@brain4industry.cz | tel. 721 836 394 | Inovační centrum Brain4ndustry | Za Radnicí 933 | 252 41 Dolní Břežany

Zázemí

Kurzy probíhají v Inovačním Centru Brain4Industry, které poskytuje jedinečné zázemí a infrastrukturu zejména pro digitalizaci, aditivní technologie a vývoj produktů.

Garanti a školitelé

Jednatel CARDAM s.r.o. | Odborník v oblasti digitalizace procesů, konceptu digitální továrny a řízení životního cyklu produktu.

Project Manager Industry 4.0 CARDAM s.r.o. | Expert v oblastech plánování, řízení, racionalizace a optimalizace výrobních a logistických procesů.

Josef Svoboda | Generální ředitel DYTRON s.r.o. | Specializuje se na digitální transformaci, tvorbu procesních analýz a přípravu digitalizačních projektů podniků v oblasti předvýroby.

Zdenko Piovarči | CIO & Strategie v Beneš a Lát | Fanatik do nových technologií a jejich využívání pro průmysl.

Martin Kovanda | Ústav termomechaniky AV ČR | Softwarový vývojář a PhD student se zaměřením na strojové učení a umělou inteligenci. Zabývá se neuronovými sítěmi a jejich využitím v praxi.

Martin Januška | ZCU | se dlouhodobě zabývá oblastmi modelování procesů, optimalizace technologických procesů, metodami průmyslového inženýrství, projektovým řízením, aj.

Konzultant ICG | Dlouhodobě se věnuje oblasti Lean designu, inovacím produktů a zavádění inovačního procesu do firem.

Michal Beneš | Partner ve společnosti system boost a.s. | V oblasti IT a kybernetické bezpečnosti se pohybuje více jak 20 let, zaměřuje se také na Business Continuity Management.

Tomáš Jetmar | Generální manager NCK MATCA | Zabývá se zejména vývojem materiálů, rozvojem aditivních technologií a inovačními a práškovými výrobními technologiemi.

Bc. Jan Lát | Ekonom/CFO Beneš a Lát | Jeden ze zástupců 3. generace původních vlastníků BL se zálibou v moderních technologiích. Dlouhodobě se věnuje řízení pomocí čísel v reálném čase, tedy sběru finančních dat reportingu. Manažer roku 2021 v kategorii Průmysl a související obory.