O nás

„Propojujeme vědu a průmysl, tradice a inovace, lidé a technologie, v jeden fungující ekosystém“

Rychlý vývoj digitálních technologií vytváří bariéry malým a středním podnikům v jejich přijetí a integraci do procesů. DIH-B4I byl vytvořen jako podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze zavádění digitalizace, nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů. Služby B4I jsou orientovány především na malé a střední podniky. Našim klientům poskytujeme institucionální, znalostní a infrastrukturní podporu. Vše na jednom místě.

Členové

Partneři

Experti

Infrastruktura

DIH B4I dokáže značnou část služeb zajistit pomocí již stávající infrastruktury a to jak v rámci Fyzikálního ústavu AV ČR tak u ostatních členů konsorcia. Z oblasti aditivních technologií se jedná zejména o 3D tisk kovových materiál pomocí laserového spékání práškových kovů. K tomu je k dispozici jedno zařízení výzkumného charakteru pro vývoj materiálů a také zařízení produkčního charakteru pro aplikační nasazení. Pro podporu řešení projektů je možné také využít výborně vybavených laboratoří FZÚ AV ČR, které mohou nabídnout širokou škálu analýz potřebných např. pro materiálový výzkum a vývoj (analýzy mikrostruktury materiálů, mechanických vlastností, fyzikálních vlastností, korozních vlastností, únavových vlastností, atd.). V centru HiLASE jsou k dispozici unikátní laserové systémy, špičkové experimentální stanice a další vybavení využitelné v celé řadě průmyslových aplikací.

Připravujeme

 

B4I – Inovační centrum pro vyspělé technologie je sdílená infrastruktura se sídlem v Dolních Břežanech, která na jednom místě poskytne zejména služby pro malé a střední podniky. Firmám budou k dispozici AdditiveLab, DigitalLab, TechnicalLab, vybavené špičkovými technologiemi pro aditivní výrobu a digitalizaci. V B4I si klient vyzkouší inovativní řešení, které může následně aplikovat na své výrobní procesy. Výhodou inovačního centra je komplexní pokrytí všech technologických kroků. Od strategie digitalizace, realizace sběru dat, implementace řešení, po hledání nových technologických řešení, optimalizaci návrhu, přípravy, po samotnou výrobu, následné zpracování a kontrolu kvality. Po celou dobu budou mít firmy k dispozici také kancelářské zázemí.

Ambasador