Prototypování

Prototypování je proces tvorby funkčních a nákladově efektivních vzorků výrobků před jejich sériovou výrobou. Díky novým metodám a aditivním technologiím lze tento klíčový krok výroby zásadním způsobem zrychlit, zefektivnit a zlevnit a maximálně tím urychlit zavádění sériové výroby.

Od nápadu k prototypu a sériové výrobě

3D technologie představují v prototypování revoluční nástroj. Skenování3D tisk umožňují rychle a přesně vytvořit fyzické modely produktů na základě digitálních návrhů. Díky tomu lze získat věrnější ztvárnění výsledného výrobku a ověřit si veškeré jeho fyzické a mechanické vlastnosti.

Díky technologiím postprocessingu, jako jsou např. laserové technologie, plazmatické technologie a další je navíc možné vytvořit prototyp s mikrostrukturami a speciálními povrchy s absolutní přesností. To vše následně podrobit kontrolním propočtům a simulacím.

Proces prototypování se využitím uvedených technologií maximálně zrychlí, zpřesní a zefektivní a urychlí zavádění sériové výroby s minimálním rizikem.

S čím vám umíme pomoci

 • Konzultace nápadu a návrh technického řešení;
 • Vytvoření návrhu prototypu (konstrukce a design);
 • Vývoj, optimalizace, iterativní výroba a testování prototypu;
 • Návrh optimální výrobní technologie pro různé objemy výroby;
 • Aktivní spolupráce při škálování a plánování výroby;
 • Optimalizace výrobního procesu a snižování nákladů na výrobu;
 • Kontinuální vývoj a vylepšování produktu s ohledem na zpětnou vazbu zákazníka;

Postup prototypování s 3D technologiemi:

 1. Digitální návrh: Výrobek je navržen pomocí speciálních CAD (Computer-Aided Design) softwarů, kde se vytváří detailní 3D model s využitím požadovaných materiálů a parametrů.
 2. 3D skenování: Pokud existuje již existující fyzický vzorek nebo součást, může být použito 3D skenování pro digitalizaci jeho tvaru a vlastností.
 3. Příprava na tisk: Po vytvoření digitálního modelu je nutné připravit data pro 3D tisk, včetně nastavení parametrů tisku a výběru vhodného tiskového materiálu.
 4. 3D tisk: Postupně se nanáší vrstvy materiálu, které v požadovaných bodech spéká laserový paprsek.
 5. Finální úpravy: Po vytištění se provedou případné finální úpravy, jako je leštění, barvení nebo aplikace potřebných povrchových úprav.

Zajímává vás konkrétní případová studie k prototypování pomocí 3D tisku?

Odkaz na případovou studii