Digitalizace

Systematická práce s daty ve výrobě i v obchodních procesech umožňuje optimalizovat a zvýšit jejich efektivitu, zlepšuje kvalitu výrobků, řízení toku informací a lidských zdrojů, a má zásadní vliv na snižování nákladů a redukci oxidu uhličitého.