Konzultační služby

Konzultace v oblasti digitální transformace podniku nabízí firmám strategické řízení k dosažení vytyčených cílů. Za pomoci jasného a efektivního plánu, konkrétních postupů a doporučených řešení získají podniky plnohodnotnou výbavu pro odpovědné rozhodování.

Cílem služby je za podpory špičkových expertů z různých oblastí dodat podnikům jistotupodporu v rozhodování digitalizovat své obchodní modely, odpovědně investovat do inovací a dodat chybějící digitální kompetence a zkušenosti napříč celým procesem. Záměrem je ochránit investice, najít tzv. best practice a nastavit nejlepší individuální cestu, jak podnik digitálně transformovat k vyšší konkurenceschopnosti a udržitelnosti.

V rámci konzultací poskytujeme:

 • Proof of Concept různých technologií
 • Test before invest
 • Podpora či „stavební dozor“ při implementaci konkrétních SW nástrojů
 • Analýza vhodných nástrojů k řešení konkrétních procesů či služeb (ERP, DMS, CRM, MES, AI, AR, IoT, CAD, CAM, 3D…)
 • Návrh datové analýzy a využití dat
 • Analýza integrace systémů
 • Výpomoc při zavádění procesů
 • Návrh či úpravy procesů (přechod na digitální systémy)
 • Cenové odhady implementace SW/HW/Technology nástrojů
 • Studie proveditelnosti – robotizace, automatizace, implementace AI
 • Digitalizace výrobního procesu – sensorika, sběr dat, prediktivní údržba
 • AI systémy včasného varování
 • Matematické simulace a topologická optimalizace
 • Měření a expertizy

Konzultace poskytují prostor pro inovaci ve všech sférách firmy, což vede k získání konkurenční výhody na trhu. Konzultanti analyzují stávající výrobní a obchodní procesy a identifikují oblasti, které mohou být vylepšeny pomocí moderních technologií. To vede ke zvýšení efektivity a snížení nákladů. Vědci a odborníci v rámci konzultací pomáhají firmám vybírat ty správné technologie a digitální nástroje, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a cílům. Konzultace však zahrnují také vzdělávání a trénink pro firemní týmy, aby se mohly efektivněji zapojit do digitalizace a technologických změn.

Máte zájem o konzultaci v oblasti digitalizace?

Petr Pačes

Digital Innovation Manager

Zobrazit profil

Petr Pačes působil jako technický a finanční ředitel v IT společnostech, kde se věnoval od projektového managementu, přes řízení integrací technologií a financí až po restrukturalizaci firemních procesů a interní management. Díky tomu dokáže rozeznat skutečné potřeby firem, odhalit slabá místa a doporučit správné řešení i strategii pro digitalizaci.

Email: paces@brain4industry.cz

Vyžijte bezplatné nezávazné konzultace.

Digitální audit zdarma