Propojujeme české firmy,
vědutechnologie

Jsme konsorcium výzkumných ústavů, špičkových vědeckých institucí a technologických firem, které pomáhá malým a středním výrobním podnikům využívat inovativní digitální řešení, aditivní výrobní systémy, umělou inteligenci a doprovodné vzdělávací a poradenské služby s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a transformovat výrobu směrem k vyšší hodnotě produktu.

Know-how  |  Technologie Testování  Vzdělávání

Služby a technologie

Naše silné stránky

Brain4Industry

KOMPLEXNOST

Znalosti celé fáze výrobního procesu přinášejí firmám technologická řešení na míru.

Brain4Industry

UNIKÁTNÍ EKOSYSTÉM

Spolupráce výzkumu, průmyslu, vlády a zahraničí přináší řadu synergických efektů.

Brain4Industry

UDRŽITELNOST

Optimalizace výrobních procesů a úspornější technologie mají pozitivní dopad na životní prostředí.

Brain4Industry

NEZÁVISLOST

Financování z veřejných zdrojů otevírá prostor pro nezávislá řešení dle potřeb zákazníků.