Nefinanční (ESG) reporting

Nefinanční reporting se stává běžnou součástí podnikání. Poskytování podrobnějších a komplexnějších informací o neziskových aspektech  zvyšuje transparentnost a umožňuje porovnávat a hodnotit firmy z hlediska udržitelnosti a sociálního dopadu. Podniky s jasnou ESG strategií tak mohou získat cennou konkurenční výhodusilné postavení v rámci dodavatelského řetězce i vůči svým finančním partnerům.

Získejte cennou konkurenční výhodu

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) je evropská směrnice, která zavádí firmám povinnost reportovat nefinanční informace, jako jsou environmentální, sociální a správní aspekty jejich podnikání směřující k udržitelnosti. Pro výrobní firmy je sběr těchto dat povinný od roku 2025. Nezřídka se však setkávají s těmito požadavky už dnes, od svých obchodních partnerů, zákazníků i bank.

Nenechte se zaskočit a seznamte se s ESG reportingem už dnes. Naučíme vás porozumět jednotlivým požadavkům, získat potřebná data, správně interpretovatreportovat.

Ukažte svým obchodním partnerům, že jste transparentníkonkurenceschopnou součástí dodavatelského řetězce a zvyšte svůj náskok oproti konkurenci.

Využít můžete hned dvou forem spolupráce. Ať už si vyberete jednu nebo obě, v obou případech jsou naše služby hrazeny z podpory de minimis. Pro malé a střední podniky jsou tak zcela zdarma.

I. Individuální ESG workshop

Tento workshop je určen pro individuální 1:1 spolupráci. Cílem služby je zjednodušit podnikům vstup do oblasti nefinančního reportingu.

Vysvětlíme vám, jaká data jsou v reportu požadována, jak je získat a jak je správně interpretovat. Získáte představu, co konkrétně pro vaši firmu bude ESG reporting znamenat, v jakém časovém rozsahu a v jaké finanční náročnosti.

 

 • Pomůžeme vám objasnit problematiku ESG a jeho reportování a zasadit je do aktuálních legislativních požadavků.
 • Identifikujeme povinnosti a příležitosti v rámci implementace ESG standardů, ať už pro účely nefinančního reportingu nebo pro obchodních partnery a finanční instituce.
 • Na základě konkrétních potřeb vysvětlíme postup při sběru dat a jejich zpracování.

V rámci interaktivní diskuze vytipujeme pro firmu důležitá témata udržitelnosti a klíčové stakeholdery, kteří by měli hrát hlavní roli v rozvojových plánech a strategiích firmy.

 

 

 

Co ESG workshop obnáší?

 1. krok: Vyplnění základního ESG dotazníku v předstihu k tématům udržitelnosti.
 2. krok: Samotný ESG workshop s vedením společnosti trvající přibližně 2-3 hodiny.
 3. krok: Vyhotovení závěrečné Zprávy z projektu včetně doporučení k nastavení strategie udržitelnosti a reportování ESG témat.

Celý projekt od domluvy termínu ESG workshopu až po odevzdání závěrečné zprávy trvá přibližně 3-4 týdny.

 

Partnerem této služby je společnost Envitrail, specializující se na dekarbonizační strategii, ESG reporting a sustainability management.

Služba je malým a středním firmám hrazena z prostředků veřejné podpory de minimis.

 

Nemarněte čas a řekněte si o svůj bezplatný ESG workshop ještě dnes!

Váháte, zda je tato služba pro vaši firmu vhodná? Udělejte si malý test. Odpovězte si na otázky v tomto dotazníku. (PDF ke stažení)

II. Poradenství v ESG oblasti

 • Víte, že budete podléhat směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a budete muset reportovat nefinanční data ESG?
 • Obrací se na vás odběratelé s dotazy naplňování principů udržitelnosti a nevíte jak odpověď?
 • Chtěli byste využít zvýhodněné „zelené“ financování ze strany bank a nevíte jak na to?
 • Vnímáte změnu přístupu zákazníků směrem k odpovědnému jednání firem a potřebujete tomu přizpůsobit svou firemní strategii?

 

Poskytujeme firmám odborné a individuální poradenství ohledně implementace a dodržování nefinančních reportovacích požadavků, ať už pro účely legislativních povinností v rámci ESG reportingu, nebo pro vaše obchodní partnery a finanční instituce.

 • Pomáháme firmám porozumět konkrétním požadavkům CSRD a dalším relevantním směrnicím a standardům týkajícím se nefinančního reportingu.
  Pomáháme vytvořit a implementovat strategii nefinančního reportingu, která je v souladu se standardy ESRS a odpovídá specifickým potřebám a cílům firmy.
 • Poskytujeme pomoc při sběru a analýze dat potřebných k reportování nefinančních informací, včetně identifikace klíčových ukazatelů udržitelnosti a sociálního dopadu.
 • Pomáháme při přípravě komplexních a kvalitních reportů o nefinančních aspektech, které splňují požadavky CSRD i obchodních partnerů a finančních institucí.

 

Také poradenství je malým a středním firmám hrazeno z veřejné podpory de minimis.

Máte zájem o individuální workshop nebo poradenství? Ozvěte se!

Petr Pačes

Digital Innovation Manager

Petr Pačes je členem týmu Středočeského inovačního centra (SIC). Působil jako technický a finanční ředitel v IT společnostech, kde se věnoval od projektového managementu, přes řízení integrací technologií a financí až po restrukturalizaci firemních procesů a interní management. Díky tomu dokáže rozeznat skutečné potřeby firem, odhalit slabá místa a doporučit správné řešení.

Nechte si zpracovat úvodní analýzu zdarma a zjistěte, jak je vaše firma na digitalizaci připravena.

Test digitální připravenosti