Jak s digitalizací začít?
Do čeho investovat svůj čas a peníze?
Jak to správně naplánovat?

Bezplatná vstupní analýza zmapuje současný stav firmy s ohledem na stanovené obchodní cíle a pojmenuje úzká místa, která mohou ve splnění cílů bránit. Výstupem je objektivní zpráva o připravenosti firmy na digitalizaci a jasný plán, odkud s digitalizací začít, jak postupovat, do čeho (ne)investovat a na koho se případně obrátit.

KDO ANALÝZU PROVÁDÍ?

Vstupní digitální audit zpracovávají naši experti ze Středočeského inovačního centra a technologické společnosti CARDAM Solution.

Během auditu se zaměříme na procesy, data a infrastrukturu a povedeme rozhovory s vašimi pracovníky na různých úrovních.

Díky auditu získáte rychlý pohled na svůj aktuální stav v jednotlivých oblastech vhodných pro digitalizaci v kontextu konkrétních byznysových cílů a jasný plán a doporučení pro další kroky.


Komu je audit určený?

Díky programu Evropského digitálního inovačního Hubu (EDIH) je tato služba pro malé a střední firmy ZDARMA.

 

  • Minimální časová náročnost na váš tým je obvykle 2-3 schůzky, celkem 4-8 hodin.
  • Získáte ucelený pohled na stav digitalizace vaší firmy na základě objektivních dat a z různých úhlů – z technologického pohledu (automatizace, systémy apod.), z pohledu firemních procesů i lidského potenciálu.
  • Nezřídka audit odhalí skutečné fungování firmy a její reálná slabá místa, namísto těch domnělých.

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Jak audit probíhá?

Schůzka s klíčovým rozhodovatelem. Definice strategických byznys cílů firmy, klíčových oblastí auditu a pracovníků pro rozhovory.

2-3 individuální schůzky s dalšími členy vedení/managementu a pracovníky. Aplikujeme přístup 360, tzn. dotazování na různých úrovních. Analýza dat.

Zpracování dat a výstupní analýza. Společné zhodnocení stavu, identifikace potenciálních kritických míst. Návrh prioritních řešení a plánu odkud a jak začít.

Máte dotazy? Zavolejte mi nebo napište.

Společně zjistíme, odkud s digitalizací ve vaší firmě začít a jak nejlépe využít všechny možnosti ke zefektivnění vaší výroby.

Petr Pačes

Digital Innovation Manager