Networking

Vytváření a rozšiřování sítě kontaktů a partnerství mezi výrobními firmami a vědeckými organizacemi je předpokladem k transferu odborných znalostí, technologického know-how, nových inovativních řešení a vzájemnému sdílení zkušeností.

Výměna zkušeností a inspirace

Spolupráce s vědeckými organizacemi umožňuje výrobním firmám získat specializované znalosti a odbornou pomoc v oblastech, ve kterých nemají dostatečné vlastní kapacity. Firmy naopak sdílejí své zkušenosti, osvědčené postupy a problémy s ostatními členy konsorcia a přinášejí praktické poznatky z aplikovaného výzkumu v praxi. Společně tak vytvářejí vzájemně se obohacující prostředí, které těží ze všech benefitů a posouvá spolupráci dále na základě prověřených zkušeností.

Partnerství a spolupráce

Networking poskytuje firmám příležitost navázat partnerství a spolupracovat s vědeckými organizacemi, výzkumnými centry, univerzitami a dalšími firmami v odvětví, a díky síti EDIH center na mezinárodní úrovni.

Tato spolupráce může vést k společnému vývoji nových technologií, produktů a služeb, a zároveň umožňuje sdílení nákladů, rizik, kapacit a výhod.

 

Financování

Networking může firmám otevřít dveře ke zdrojům financování a grantů pro výzkum a vývoj. Vědecko-průmyslové konsorcium má díky statutu Evropského digitálního hubu (EDIH) přístup k různým finančním programům a podporám, které mohou výrobním firmám pomoci financovat jejich inovativní projekty. Prostřednictvím poradenských služeb nebo vlastních projektových týmů pomůžeme s přípravou projektu a celým procesem žádosti.

Spolupráci s partnery zastřešuje

Petr Voplakal

Digital Transformation Consultant

Zobrazit profil

Příležitost spolupracovat napříč sektory, doma i v zahraničí přináší řadu synergických efektů, které dokáže poskytnout právě širokospektrý ekosystém jako je konsorcium Brain4Industry a jeho partneři.

Nechte si zpracovat úvodní analýzu zdarma a zjistěte, jak je vaše firma na digitalizaci připravena.

 

 

Digitální audit zdarma