AM výzkum a vývoj produktu, výrobní systémy

Zaměřujeme se na vývoj a optimalizaci nových produktů, výzkum materiálů, návrh procesů aditivní výroby a celou integraci digitalizačních technologií. Hlavním cílem je přinést inovativní řešení, které zajistí minimalizaci výrobních nákladů, zvýší kvalitu výroby a poskytne vyšší úroveň udržitelnosti ve srovnání s konvenční výrobou.