Digitální strategie

Digitální strategie zahrnuje pečlivou analýzu digitální vyzrálosti firmy, identifikaci klíčových oblastí potenciálního zlepšení a stanovení konkrétních kroků pro dosažení těchto cílů, včetně jasného časového plánu, finanční náročnosti a výpočtu návratnosti.

Mapa digitální transformace podniku

Digitální strategie navazuje na bezplatný digitální audit a představuje komplexní plán, který výrobním firmám umožňuje využít moderní technologie a digitální nástroje k optimalizaci všech aspektů jejich provozu. Detailně analyzujeme podnikové procesy – hlavní, vedlejší a podpůrné, výrobní, vývojové, a to od přijetí zakázky, přes její zpracování až po dodání. Na základě této analýzy pak vytváříme strategii digitální transformace podniku včetně časového harmonogramu, finanční náročnosti a výpočtu návratnosti.

Každý dílčí projekt dokážeme popsat v úrovni detailu jakou zákazník vyžaduje a stanovit předpoklady k jeho realizaci a rizika. Dále stanovíme dílčí rozpočet, harmonogram a doporučíme možné dodavatele tak, aby koncepčně zapadli do celkové strategie.

Díky spolupráci s akademickou půdou a dodavateli mnoha řešení nabízíme nestranný podhled a dokážeme navrhnout zákazníkovi řešení na míru. Ať už se jedná o velký podnik se sériovou výrobou nebo malou firmu se zakázkovou kusovou produkcí.

Jak spolupráce při tvorbě strategie probíhá:

  1. Seznámení se s podnikem, získání základních informací o podniku a stanovení počáteční stav digitální vyzrálosti.
  2. Detailní analýza podniku a procesů napříč podnikem (horizontální i vertikální). Zpravidla pokrývá všechny procesy od přijetí zakázky po její dokončení.
  3. Identifikace klíčových oblastí pro digitalizaci.
  4. Vytvoření konceptu digitalizace včetně logické návaznosti. Definovaní nutných předpokladů a strategických rozhodnutí, pro rozboj digitalizace ve společnosti.
  5. Stanovení roadmapy projektů, popisu dílčích projektů, možných dodavatelů, nutných investic a návratnosti.
  6. Možnost financování komerční cestou, nebo využitím de minimis.
  7. Možnost dozorování celého projektu.

Kdo digitální strategii zpracovává?

Ondřej Kurkin

Jednatel společnosti CARDAM

Zobrazit profil

Digitální strategii zpracovává společnost CARDAM, s.r.o., která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Díky vlastnímu týmu expertů na digitalizaci a technologie je schopna zpracovat nejen konkrétní získaná data a informace, ale navrhovaná řešení porovnat a zhodnotit s již dříve aplikovanými postupy v podobným firmách nebo oborech.

Využijte bezplatné nezávazné konzultace.

Digitální audit zdarma