Poradenství a vzdělávání

Součástí našich služeb a silnou podporou malým a středním podnikům je odborné poradenství a vzdělávání v odborných oblastech i ve znalostech doprovázejících inovační procesy, rozhodování a management spojený s digitalizací. Na expertní úrovni je možné se vzdělávat v rámci B4I AKADEMIE.