Senzorika a robotika

Automatizace výrobních procesů pomocí robotiky a senzoriky posouvá výrobní procesy na novou úroveň efektivity a inovace. Spolupráce našich předních odborníků na senzoriku a umělou inteligenci má vysoký dopad na optimalizaci výroby, prediktivní údržbu, kvalitu výstupů, snížení nákladů, rychlejší rozhodování a flexibilitu při změnách poptávky.

Vlastní odborníci na senzoriku a umělou inteligenci

Experti z Brain4Industry pomohou se sběrem dat z výrobního prostředí a jejich zpracováním – z výrobních linek, zařízení a produktů, což umožňuje monitorovat výkon, identifikovat problémy, optimalizovat procesypředcházet mnoha situacím ať už ve výrobě nebo procesech.

Díky rozmanitým zkušenostem dokážeme navrhnout od nízkonákladového řešení až po vysoce profesionální variantu.

Řešení na míru

Navrhneme a zrealizujeme systém sběru dat, od přenosových technologií, přes vhodné protokoly, senzory, komunikační servery, až po výsledné úložiště on-premise nebo cloud. A to celé dle parametrů dané společnosti.

Navrhneme a zajistíme dodávku softwarových části ke sběru dat, která obsahuje reporting, eskalační systém, možnost zpětného řízení, mobilní aplikaci a propojení na další cizí systémy.

Zajistíme napojení i na stávající řešení v dané společnosti a navrhneme jejich případné doplnění a dodržení digitální integrity pro kompletní datový celek.

Proškolíme pracovníky na nový digitální proces sběru dat a jejich dalšího využití.

Výhody robotiky a senzoriky v každodenní práci výrobní firmy

Zvýšená produktivita: Roboti jsou schopni pracovat nepřetržitě a přesně, což zvyšuje výrobní kapacitu a snižuje dobu cyklu výroby.

Snížení nákladů: Automatizace snižuje potřebu lidské práce a minimalizuje riziko lidských chyb, což vede k úsporám v dlouhodobém měřítku.

Bezpečnost: Roboti mohou přebírat nebezpečné nebo namáhavé úkoly, čímž snižují riziko pracovních úrazů pro lidské pracovníky.

Kvalita výrobků: Roboti pracují s vysokou přesností a konzistentností, což zvyšuje kvalitu výsledných produktů.

Flexibilita: Průmysloví roboti jsou často programovatelní a díky tomu mohou snadno přizpůsobit své úkoly novým požadavkům výroby.

Monitorování a prediktivní údržba: Senzory umožňují sledovat stav zařízení, což umožňuje provádět prediktivní údržbu, minimalizovat výpadky a prodloužit životnost zařízení.

Máte dotaz nebo řešíte konkrétní problém? Ozvěte se nám

Milan Chlada

Výzkumný pracovník v Ústavu termomechaniky

Špičkovým pracovištěm pro oblast senzoriky a umělé inteligence je v rámci konsorcia Brain4Industry Ústav termomechaniky. Ve spolupráci s dalšími partnery konsorcia jsme tak schopni nabídnout komplexní řešení pro konkrétní výrobní provoz.