VR/AR aplikace

Virtuální realita (VR) umožňuje uživatelům ponořit se do plně simulovaného prostředí, zatímco rozšířená realita (AR) přidává virtuální prvky do reálného světa. Ve výrobním prostředí poskytují jedinečnou konkurenční výhodu na mnoha úrovních.

Virtuální realita ve výrobě

Prostřednictvím simulace a vizualizace je možné vytvořit virtuální modely výrobních prostředků, které usnadňují plánování a optimalizaci výroby, ale také interaktivní náhled na výrobní linky, stroje a zařízení, což zvyšuje jejich efektivitu a zkracuje čas potřebný pro výrobu. Virtuální prototypování dává firmě možnost testovat a ověřovat funkčnost a ergonomii výrobku před fyzickou výrobou.

 

Velké uplatnění nachází virtuální realita při servisu a údržbě strojů, kdy pomocí přesnější diagnostiky zrychlujezefektivňuje údržbu, snižuje výpadky výroby a zvyšuje produktivitu technických pracovníků.