Matematické simulace

Matematické simulace využívají matematické modelování a simulační techniky k analýze a předpovídání chování fyzikálních, mechanických nebo technických systémů. To umožňuje virtuálně testovat a optimalizovat produkty a procesy před jejich fyzickou realizací.

Unikátní řešení Brain4Industry

Kromě řady komerčních výpočetních softwarů, disponujeme vlastním řešením pro generování struktur, které je založeno na propojení výpočetních algoritmů dle dané problematiky. Každá nestandardní úloha je tak kódovaná na míru a oproti komerčním řešením máme přesnou kontrolu na výpočetním algoritmem.

Díky vlastnímu řešení dokážeme strukturu vygenerovat tak, že je v celém jejím objemu přizpůsobena požadavkům. Není tedy homogenní a izotropní, ale v objemu se její vlastnosti mění podle vnějších podmínek (zatížení).

VÝHOD A PŘÍNOSY MATEMATICKÝCH SIMULACÍ PRO FIRMU:

  1. Snížení nákladů a časové úspory: Matematické simulace umožňují identifikovat a odstranit nedostatky, chyby a problémy ve fázi návrhu, ještě předtím než začne výroba. Tím se minimalizují náklady na prototypování a testování fyzických vzorků a zkracuje se celkový vývojový cyklus.
  2. Optimalizace výkonu a kvality: Simulace umožňují firmě experimentovat s různými parametry a podmínkami a identifikovat optimální nastavení. To vede k vylepšení výkonu a kvality výrobků a procesů, čímž se zvyšuje konkurenceschopnost firmy.
  3. Zlepšení spolehlivosti a životnosti výrobků: Simulace umožňují předvídat a analyzovat chování výrobků za různých podmínek zatížení, teploty, tlaku a dalších faktorů. Tím se zvyšuje spolehlivost výrobků a predikuje se jejich životnost, což pomáhá minimalizovat riziko selhání a zvyšovat spokojenost zákazníků.

4. Inovace a vývoj nových produktů: Simulace umožňují firmě provádět rychlé a efektivní testování a hodnocení nových nápadů a konceptů. To podporuje inovaci a vývoj nových produktů s nižším rizikem neúspěchu.

 

5. Udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí: Matematické simulace umožňují provádět analýzy vlivu výrobků a procesů na životní prostředí. Tím se dá dosáhnout optimalizace a snížení spotřeby surovin, energie a emisí, což přispívá k udržitelnosti a odpovědnému podnikání.