3D skenování

3D skenování umožňuje vytvářet přesné digitální modely reálných objektů a prostorů, které jsou následně využívání pro analýzy, simulace a optimalizace procesů výroby. Výrobním firmám poskytuje 3D skenování mnoho výhod a otevírá nové možnosti v oblasti návrhu, vývoje a kvality výroby.

Zakázkový vývoj produktu

Tato inovativní metoda sbírá velké množství dat ze skenovaného objektu a následně je převádí na virtuální 3D model. 3D skenování umožňuje výrobním firmám získat detailní a přesný digitální model skutečného objektu nebo prostoru. Tímto způsobem lze snadno získat kompletní informace o geometrii, povrchových vlastnostech a struktuře objektů. Tyto modely pak mohou být použity pro analýzy, simulace a optimalizace procesů výroby.

Rozmanité využití ve výrobě:

  1. Digitální kopie: Jedním z hlavních přínosů je možnost rychle a přesně zachytit existující objekty nebo součásti a vytvořit jejich digitální kopii. To umožňuje výrobcům snadno provádět reverzní inženýrství, což je zvláště užitečné při renovacích, náhradních dílech nebo vývoji nových variant produktů.
  2. Prototyování: Pomocí skenování lze vytvořit digitální modely, které slouží jako základ pro 3D tisk, CNC obrábění nebo další výrobní procesy. Tímto způsobem se výrobní časy zkracují, protože je možné rychle převést návrhy do fyzické podoby.
  3. Kontrola kvality: Porovnáváním skenovaných modelů s referenčními daty lze snadno odhalit odchylky a defekty. Tímto způsobem se minimalizuje riziko chyb a zvyšuje se přesnost výroby.