AI aplikace

AI aplikace jsou sofistikované softwarové nástroje, které využívají schopnosti umělé inteligence a strojového učení ke zpracování obrovského množství dat, identifikaci vzorů a následnému odvození závěrů. Aplikace zasahují do různých částí výrobního procesu, od predikce poptávky až po optimalizaci výroby, údržbu a personalizaci produktů.

Unikátní možnosti AI aplikací

Podstatou aplikace je schopnost identifikovat u běžného provozu nerozeznatelné jevy/změny ekonomického nebo bezpečnostního dopadu pomocí neuronových sítízpracování obrovského množství dat. Příkladem je opotřebovaná součást mechanického stroje, která sníží kvalitu výrobků; vnitřní poškození potrubí, které hrozí prasknutím; zvuky v okolí, které indikují přípravu na loupežné přepadení a mnoho dalšího. Využití AI aplikací je tak dalekosáhlé.

 

Konsorcium Brain4Industry dokáže přenést poznatky základního výzkumu AI aplikací k malým a středním firmám. Relativně jednoduché a také finančně nenáročné aplikace neuronových sítí mohou znamenat významný přínos pro malé až střední firmy, které by se k využití takových aplikací setkávali hůře.

Řešení Brain4Industry

  • Díky mnohaletým zkušenostem dokážeme efektivně sbírat data z nejrůznějších částí výroby a poté je vyhodnotit tak, že jsme schopni predikovat opotřebení strojů a jejich součástek, a díky tomu například plánovat efektivně jejich servisní intervaly, nebo opravy během plánovaných odstávek.
  • Ukážeme zákazníkovi možnosti sbírání a vyhodnocování dat a jejich přínos pro výrobu či nečekané poruchy strojů.
  • Společně se zákazníkem projdeme problematická místa výrobního cyklu a pomůžeme předejít nechtěným výpadkům výroby díky včasnému varování o možné poruše technologie, či její součástky.
  • Díky systému včasného varování dokážeme efektivně predikovat možné výpadky výroby způsobené poruchou technologií.
  • Dokážeme sledovat a vyhodnocovat například teplotní, zvukové, nebo obrazové data.

Zajímají vás využití umělé inteligence blíže?

Milan Chlada

Vedoucí Machine learning týmu Ústav termomechaniky AV ČR

Zobrazit profil