Technologické služby a testování
pod jednou střechou

Chceme být první volbou firem v oblasti digitalizace a aditivních technologií, inovativních materiálů a povlakových systémů. Známe životní cyklus produktu, dokážeme proto navrhnout řešení na míru a úspěšně ho v konkrétní firmě realizovat. Naše znalosti a technologie lze využít, zpřístupnitotestovat v celé fázi inovačního procesu – od první myšlenky až po její úspěšné uvedení na trh a další rozvoj v budoucnu. Díky programu EDIH mohou navíc malé a střední firmy využít financování našich služeb v rámci podpory de minimis.

Nabídka služeb

Naše silné stránky

Brain4Industry

KOMPLEXNOST

Znalost celé fáze výrobního procesu přinášejí firmám technologická řešení na míru.

Brain4Industry

UNIKÁTNÍ EKOSYSTÉM

Spolupráce výzkumu, průmyslu a zahraničí přináší řadu synergických efektů.

Brain4Industry

UDRŽITELNOST

Optimalizace výrobních procesů a úspornější technologie mají pozitivní dopad na životní prostředí.

Brain4Industry

NEZÁVISLOST

Financování z veřejných zdrojů otevírá prostor pro nezávislá řešení dle potřeb zákazníků.

STAR Research and Innovation Cluster
Cardam s.r.o.
Fyzikální ústav AV ČR
HiLASE laserové centrum
Ústav termomechaniky AV ČR
Středočeské inovační centrum