Mechanický design

Věnujeme se zakázkovému vývoji produktu od ideového návrhu konceptu, tvorby 3D modelů, ověření pomocí výpočtů, tvorbu výrobní dokumentace až po výrobu prototypu. To vše s ohledem na výrobní technologie pro sériovou výrobu a optimální cenu.

Zakázkový vývoj produktu

Mechanický design se zaměřuje na navrhování a vytváření konstrukčních řešení, které lze uplatnit jak pro zcela nový výrobek, tak při inovaci stávajícího výrobkukomponent.

Využíváme při tom simulací – virtuálních modelů, díky nimž lze ověřit mechanické vlastnosti výrobku, optimalizovat je dle potřeby, upravit užitné vlastnosti a vytvořit k nim kompletní výrobní dokumentaci.

VÝVOJ PRODUKTU PŘINÁŠÍ

 1. Inovace a konkurenční výhoda: Mechanický design umožňuje vytvářet nové a inovativní produkty, které se odlišují od konkurence. Tímto způsobem může firma získat konkurenční výhodu na trhu a přitáhnout více zákazníků.
 2. Zlepšení kvality a spolehlivosti: Díky mechanickému designu lze zlepšit kvalitu a spolehlivost výrobků. Precizní navrhování a testování umožňuje odstranit případné chyby a nedostatky ještě před samotnou výrobou, čímž se snižuje riziko reklamací a zvyšuje spokojenost zákazníků.

3. Optimalizace výrobního procesu: Mechanický design umožňuje zvýšit efektivitu výroby a snížit náklady. Správné navrhování komponentů a sestav umožňuje snížit materiálové a energetické ztráty a zefektivnit samotný výrobní proces.

4. Možnost rychlejšího vývoje nových produktů: Mechanický design využívá moderních CAD (Computer-Aided Design) a CAE (Computer-Aided Engineering) technologií, které umožňují rychlý a efektivní vývoj nových produktů. To může firmě umožnit flexibilně reagovat na potřeby trhu a získat výhodu před konkurencí.

Zakázkový vývoj produktu v Brain4Industry

Celý proces vychází z požadavků zákazníka a analýzy stavu jeho potřeb. Konsorcium Brain4Industry nabízí kompletní službu:

 • Ideový návrh, studie s ohledem na požadavky zákazníka;
 • Variantní návrhy produktu v CAD prostředí;
 • Pevnostní, kinematické a dynamické simulace ve vývojové fázi;
 • Přípravu výrobní dokumentace pro prototyp i následnou sériovou výrobu;
  Realizace a zkoušky prototypu;
 • Příprava výroby – tvorba manuálů, výrobních postupů, návodek;
 • Konzultace se zákazníkem v celém průběhu projektu;
 • Využití pokročilých výrobních technologií se zaměřením na aditivní výrobu, které umožňují výrobu dříve nevyrobitelných geometrií, individualizovaných produktů či montážních přípravků. Dochází ke zjednodušování sestav či agregování více funkcí v rámci jednoho produktu.
 • Hluboké a komplexní znalosti expertů konsorcia o aditivních technologiích umožňují firmám získat jedinečný a vysoce konkurenceschopný produkt.