Metrologie

Technologická služba, která umožňuje firmám získat kontrolu nad výrobním procesem, dosáhnout vyššího standardu kvality a zlepšit celkovou efektivitu. V průmyslu je klíčovým faktorem, který umožňuje měřit, kontrolovat a zajišťovat kvalitu produktů od začátku do konce výrobního procesu.

Měření a data jsou klíčem k úspěšné výrobě

Měření založená na metrologii umožňují firmám identifikovat odchylky ve výrobních procesech a provádět korekce na základě dat, zkoumat a analyzovat data o výkonnosti produktů, což vede k optimalizaci designu pro lepší výsledek. Přesná měření umožňují firmám provádět hloubkové analýzy materiálů a identifikovat, jak se budou chovat za různých podmínek. A dále dokáží pečlivě kontrolovat kvalitu výrobků na základě přesných měření – od mikroskopických součástek po velké konstrukce – metrologie zajišťuje, že každý produkt splňuje přesné specifikace.

Jak můžeme podnikům pomoci s měřením

  1. Analýza potřeb zákazníka: V této fázi se zaměřujeme na pochopení potřeb zákazníka a na to, jak by mohly být tyto potřeby naplněny pomocí dotykových a optických metod měření. Zohledňujeme také potřebu splnění příslušných standardů a předpisů.
  2. Výběr vhodného zařízení pro měření: Pomůžeme vám vybrat vhodné zařízení pro měření na základě vašich potřeb a požadavků. Zohledníme přesnost, opakovatelnost, rychlost a další faktory, které jsou důležité pro váš podnik a produkt.
  3. Návrh metodiky měření: Pomůžeme vám vytvořit metodiku měření, která bude odpovídat vašim potřebám a zároveň bude dodržovat příslušné standardy a předpisy.
  4. Testování a validace měření: Pro ověření přesnosti a spolehlivosti měření provedeme testování a validaci. V této fázi se také zaměříme na identifikaci případných problémů a způsobů, jak je vyřešit.
  5. Analýza a interpretace dat: Po provedení měření a získání dat vám pomůžeme s analýzou a interpretací výsledků. Na základě této analýzy můžeme identifikovat oblasti, ve kterých je třeba provést úpravy a vylepšení.
  6. Implementace a kalibrace měřicího zařízení ve výrobním procesu: Po výběru vhodného zařízení pro měření vám pomůžeme s jeho implementací a kalibrací. Tím se zajistí, že vaše měření bude přesné a spolehlivé. Na základě získaných výsledků a analýz můžeme navrhnout způsoby, jak optimalizovat procesy výroby a měření. Cílem je zvýšit přesnost, opakovatelnost a rychlost měření a snížit náklady na výrobu.
  7. Školení zaměstnanců: Pro zajištění správného používání měřicího zařízení a metodiky měření vám poskytneme školení pro vaše zaměstnance.

Nechte si zpracovat úvodní analýzu zdarma a zjistěte, jak je vaše firma na digitalizaci připravena.

Digitální audit zdarma