Bankovní financování inovací

Chybí vaší firmě kapitál na digitalizaci nebo nákup pokročilých výrobních technologií? Uvízli jste v soukolí úvěrové žádosti? Pak právě pro vás máme nezávislé a efektivní řešení. Poradíme vám s možnostmi bankovního i nebankovního financování. Posoudíme podklady pro úvěrovou žádost a připravenost projektu. Pomůžeme s posouzením nabídek, výběrem vhodného bankovního partnera, s žádostí i přípravou byznys plánu. To vše v rámci veřejné podpory de minimis.

Orientace v možnostech kombinovaného
financování

Díky zkušeným odborníkům na bankovní financování získáte ucelený přehled o možnostech financování vašich projektů. Konzultant vám poradí se strategií a ukáže vám, jak kombinovat různé finanční zdroje – dotace, bankovní úvěry a leasingové produkty i bankovní záruky. Pomůže vám vyhodnotit rizika spojená s financováním a zorientuje vás v podmínkách jednotlivých bank a leasingových společností.

 

Tým expertů na vaší straně

Dokážeme urychlit financování vašich inovačních projektů. Díky naším znalostem technologií, zkušenostem z byznysu a finančního řízení pomůžeme s přípravou finančních podkladů pro banku a předejdeme vzájemným nepochopením.

Můžeme vytvořit také celý expertní tým na technologie, dotace, byznys plán apod., který pro vás celý projekt a finanční výkazy zpracuje. Jako veřejná instituce stojíme výhradně na straně firmy. Našim cílem je usnadnit a urychlit digitalizaci a technologickou inovaci malých a středních českých podniků.

Komu je služba určena a co vám přináší

Služba je určena

 • malým a středním firmám
 • se sídlem nebo provozovnou v České republice
 • a s volným rozpočtem v rámci podpory de minimis, z níž se hradí velká většina domluvených konzultačních služeb.

Služba je určena firmám, které chtějí financovat projekt v oblasti aplikace digitálních nebo pokročilých výrobních technologií jako např. automatizace, robotizace, implementace informačních systémů, umělé inteligence, 3D tisku apod.

 

 

CO VÁM SLUŽBA PŘINESE

Výhody služby

 • Urychlení a zefektivnění jednání o úvěru nebo leasingu – díky dobré znalosti bankovních procesů dokážeme rychle posoudit veškeré podklady a byznys plán z pohledu banky a urychlit tak prvotní krok s žádostí.

 

 • Propojení technického a finančního know-how – široké zázemí expertů Brain4Industry umožňuje připravit žádost kvalitně po odborné/technické stránce i stránce ekonomické.

 

 • Rychlé získání nabídek i mimo „domácí“ banku – díky našim kontaktům pro vás můžeme rychle prověřit možnosti financování i v dalších ústavech a nebankovních institucích.

 

 • Přímá návaznost na výstupy projektů a dalších služeb Brain4Industry (implementace, technologie, vzdělávání atd.) – dokážeme váš záměr spojit v jeden smysluplný a životaschopný projekt, nejen na papíře.

 

 • Synergie služeb dotačního a bankovního financování v rámci Brain4Industry – pomůžeme s kombinovaným financováním.

 

 • Úhrada velké části konzultačních služeb z veřejné podpory de minimis.

Jak to probíhá

Vstupní konzultace a předběžné posouzení projektu – ZDARMA

 • Na základě finančních výkazů a podkladů, které máte připravené k projektu, navrhneme potenciální možnosti bankovního financování, případně kombinace s dotací nebo bankovní zárukou NRB. Konzultant posoudí připravené dokumenty k žádosti, zhodnotí základní finanční výkazy a stav zpracování projektu (rozpočet, nabídky, byznys plán firmy).
 • Společně se dohodneme na rozsahu naší podpory, která může zahrnovat od poradenských služeb konzultanta, přes pomoc s vytvořením byznys plánu, až po vytvoření vlastního expertního týmu zahrnujícího odborníky na dotační financování, technologie, tvorby byznys plánu.
 • Dle vašich preferencí pomůžeme s vyjednáváním s vaší bankou, popř. oslovíme i další banky na trhu.

 

Podepsání smlouvy

Podle rozsahu dohodnutých služeb podepíšeme smlouvu o konzultačních službách, kde je vyčíslena cena i výše podpory, kterou na konzultační služby získáte. Způsobilost pro čerpání podpory v režimu de minimis se dokládá pouze podpisem čestného prohlášení.

 

 

 

 

Zpracování žádosti a její podání

Žádost podává sám klient, který jedná přímo se svojí bankou nebo více bankami. Nevstupujeme mezi banku a klienta.  Specialista Brain4Industry intenzivně spolupracuje s žadatelem, jeho týmem uvnitř firmy a experty Brain4Industry v dohodnutém rozsahu tak, aby celý proces jednání s bankou proběhl efektivně a co nejrychleji.

 

Vyhodnocení spolupráce

Rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí financování je vždy obchodním rozhodnutím banky, do kterého nelze nijak zasáhnout. Také vy se můžete rozhodnout, že nabídku financování nakonec nevyužijete. U každé spolupráce ale společně vyhodnocujeme průběh poskytnutých konzultací a podpory.

Kontaktujte našeho specialistu

Frederik Ayach

Partnership & Finance Consultant

Působil v nadnárodních společnostech (Swiss Life, EY) ve Vídni. Prošel pozicemi, jako je specialista rizikového managementu, ředitel oddělení rizikového managementu, konzultant pro restrukturalizaci a sanaci podniků.

Momentálně vlastním poradenskou společnost zaměřenou na finanční modelování (např. v případě sanace podniků nebo expanze na nový trh) a průzkum trhu. S partnery založil startup, který vyvíjí osobní asistentku pro sportovce na bázi umělé inteligence. Díky svým širokým zkušenostem jak z oblasti financí, tak podnikání v nových technologií dokáže nestranně zhodnotit příležitosti a rizika a podělit se o ně v rámci služeb poskytovaných Brain4Industry.

 

email: ayach@s-ic.cz
telefon: +421 950 712 170