Materiálový výzkum a vývoj

Výzkum materiálů se zaměřuje na hledání, studium a vytváření nových materiálů s lepšími vlastnostmi a funkcionalitou pro specifické průmyslové aplikace. Tato vědní oblast zkoumá strukturu, složení a chování materiálů na mikro a makro úrovni s cílem inovovat jejich vlastnosti a poskytnout tak průmyslu nové konkurenční výhody.

Vlastní výzkum a vývoj materiálů

Výhody konsorcia tkví právě ve vlastním výzkumu a vývoji a jeho úzké spolupráci a aplikaci poznatků do průmyslu.
Díky spolupráci s významnými vědeckými a průmyslovými institucemi máme přístup k moderním technologiím a laboratořím, což nám umožňuje urychlit proces vývoje nových materiálů a zkrátit čas od nápadu k realizaci.

 

Vědecký přístup a průmyslová orientace umožňují konsorciu přinášet komplexní řešení pro výrobní proces, které vede ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti daného podniku.

Postup při zakázkovém vývoji materiálu

  • Analýza potřeb zákazníka – pochopení kompletní problematiky;
  • Zjištění okrajových technologických a materiálových podmínek;
  • Návrh optimalizace – vydefinování klíčových požadavků na materiál a určení možných alternativ na trhu v případě nutnosti vývoj nových materiálů, optimalizace stávajících postupů tepelného a chemicko-tepelného zpracování;
  • Testování a validace navrženého materiálu pomocí mechanických zkoušek a následně v provozu zákazníka;
  • Analýza a interpretace dat zákazníkovi;
  • Implementace materiálu do sériové výroby.