Vzdělávání

Cílem našich vzdělávacích programů je posílit dovednosti, znalosti a schopnosti podniků a jejich pracovníků ve vztahu k novým technologiím, procesům, metodologiím a trendům v jejich odvětví. Kurzy z oblasti vývoje produktu AM, nových technologií, digitalizace a soft skills pro inovace pro Vás spouštíme již od ledna 2024 v Akademii Brain4Industry.

Vzdělávání je klíč k inovacím

Vzdělávání umožňuje výrobním firmám připravit své zaměstnance na implementaci a využívání nových technologií. Školení, kurzy i dlouhodobé individuální programy se zaměřují na seznámení s novými technologiemi, postupy a metodikami, které mohou zvýšit efektivitu, produktivitu a konkurenceschopnost firmy. To napomáhá podpoře inovací a adaptaci na rychle se měnící technologické prostředí.

Odborné vzdělávání

Offline i online školení, kurzy, workshopy a další vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na oblasti digitalizace a technologií, měkkých dovedností i specifických problematik. Určeny jsou managementu a technickým pracovníkům, kteří mohou získat nové odborné znalosti a dovednosti relevantní pro jejich pracovní oblasti. Díky školením a kurzům se pracovníci seznámí s nejnovějšími technologiemi, postupy, nástroji a metodologiemi, které jsou relevantní pro jejich práci. Tím posílí svou odbornost a kompetence.

Programy na míru

Individuální vzdělávací programy jsou připravovány na míru konkrétním potřebám a cílům podniků. Zaměřují se na specifika daného oboru a technologií, které se výrobní firma používá. Často zahrnují také odbornou podporu a mentorství.

Podniky mají příležitost získat hloubkové znalosti a dovednosti v oblastech, které jsou pro jejich obor klíčové. Tím posilují svou odbornou kapacitu a dosahují vyšší úrovně odbornosti ve svém odvětví.

Školení a kurzy mohou být organizovány v různých formátech, jako jsou prezenční školení, online kurzy nebo kombinace obou.

Chcete se zúčastnit našich kurzů? Nebo si objednat program na míru? Ozvěte se nám

Kateřina Brejchová

Event & Education Manager

Využijte komplexních služeb konsorcia a doplňte si znalosti v oblasti digitalizace a technologií prostřednictvím našich vzdělávacích programů.

Email: brejchova@brain4industry.cz

Tel. 721 836 394

Nechte si zpracovat úvodní analýzu zdarma a zjistěte, jak je vaše firma na digitalizaci připravena.

Test digitální připravenosti