Digitální dvojče výroby

Simulační model/digitální dvojče představuje virtuální model nebo repliku skutečného fyzického výrobního zařízení, procesu nebo celého výrobního prostředí. Tato technologie umožňuje výrobním firmám simulovat, testovat a optimalizovat různé aspekty výrobního procesu ještě předtím, než jsou fyzicky implementovány.

Simulace provozu

Digitální dvojče funguje tak, že sbírá data z reálného světa pomocí senzorů a dalších zařízení. Tyto informace jsou poté přenášeny a zpracovávány v digitálním prostoru, kde se vytváří virtuální model, který přesně odpovídá skutečnosti. Díky simulačnímu modelu/digitálnímu dvojčeti dokáže firma předvídat chování systémů při interních nebo externích změnách (např. změna výrobního portfolia, rozšíření výrobních prostor, nákup nových technologií, legislativní změny organizace práce, apod.).

 

Pomocí digitálního dvojčete mohou výrobní firmy získat přesný přehled o chování a výkonnosti svých zařízení, identifikovat slabá místa a hledat způsoby, jak je vylepšit. Virtuální simulace umožňuje testovat různé scénářeprovádět analýzy v reálném čase, což výrazně snižuje riziko chyb a umožňuje efektivnější plánování výroby.

Díky virtuálním modelům mohou vývojové týmy rychle iterovat a experimentovat s novými nápady a designy, což vede k rychlejšímu vývoji produktůzavedení nových technologií do výrobního procesu.

Díky závěrům ze simulačních studií se daří:

  • zvýšit produkci,
  • snížit prostoje (strojů, pracovníků),
  • snížit počet pracovníků,
  • snížit rizika nedodržení termínů dokončení zakázek (penále),
  • zajistit rychlejší náběh nového systému dopravy,
  • zajistit rychlejší náběh nové nebo inovované výrobní linky,
  • ověřit zamýšlená organizační a řídicí opatření a eliminovat tak nesprávná rozhodnutí, která by mohla vést k výrazným problémům v podniku.

Dalšími přínosy vytvoření digitálního dvojčete jsou lepší pochopení fungování procesů v podniku, uvědomění si různých souvislostí mezi procesy, což napomáhá manažerským rozhodnutím. Realizace simulační studie může vést k narovnání procesů v podniku a větší konkurenční výhodě při získávání nových dlouhodobých zakázek.

 

Simulační modely pomohou předvídat, porovnávat a optimalizovat chování konkrétního podniku bez zásahu do reálného systému. Umožňují ověřit si veškerá rozhodnutí ještě před fyzickou realizací a nákladnou investicí (např. výstavba nové výrobní haly a nákup zařízení).
Výstupy mohou být vytvoření pravidel dopravy, organizace práce, úpravy layoutu, nastavení dopravních cest, apod. Na základě digitálního dvojčete si lze odpovědět na otázku: Co se stane, když…?

Zajímá vás tvorba digitálního dvojčete?

Ondřej Kurkin

Jednatel Cardam s.r.o.

Zobrazit profil

Společnost CARDAM Solution pod vedením Ondřeje Kurkina se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti aditivních technologií, pokročilých matematických simulací a výpočtů a digitalizace. Firma disponuje unikátní metodou pro výpočty a simulace.

Kontaktujte mě: kurkin@brain4industry.cz

Nechte si zpracovat úvodní analýzu zdarma a zjistěte, jak je vaše firma na digitalizaci připravena.

Digitální audit zdarma