INOVAČNÍ AKADEMIE

Pokročilý kurz pro manažery i majitele menších a středních výrobních firem v rozsahu 2 + 2 + 2 dny

Zajímá vás, jak mohou inovace šetřit váš čas a zamezit zvyšování nákladů? Chcete inovovat, ale potřebujete poradit, jak na to? Chtěli byste se dozvědět, jak uřídit rizika a komunikovat změny? Rádi byste nastavili inovace u sebe ve firmě jako proces?

Co se naučíte?

 • co inovovat a jak inovovat – tj. jak navrhnout správnou inovační strategii firmy, která dlouhodobě generuje významné příspěvky k tržbám
 • jak vybudovat výkonný a efektivní inovační ekosystém ve firmě
 • jak uřídit proces inovací z pohledu zdrojů a eliminace rizik, jak identifikovat, měřit, redukovat a řídit rizika a jak rozvíjet kritické myšlení
 • jak objevovat příležitosti na trhu a přetvořit je do produktu, jak objevit nové technické funkce produktu a navrhovat inovativní technická řešení
 • jak najít technicky a ekonomicky proveditelná řešení, jak navrhovat produkty tak, aby se maximálně využil jejich potenciál

Obsah kurzu

Den 1+2 | Inovační management | Design to X

 • jak tvořit správnou inovační strategii, inovace jako organická strategie růstu
 • inovační trajektorie: inovace, expanse a vytváření nového core byznysu
 • inovace byznys modelu, produktu a procesů, metody, nástroje, případové studie
 • firemní inovační systém, ekosystém, měření a zvyšování jeho výkonnosti
 • přístupy, modely k řízení inovací, případové studie Škoda Auto, IKEA, Shell
 • jak pomáhá Design to X při inovacích: radikální úspory přímých nákladů při zachování funkčních a environmentálních požadavků na produkty
 • modely Desogn to X, metody, principy, design for X, design to X

Den 3+4 | Product innovation | Risk management v inovacích

 • market innovation: modelování trhu, segmentu, zákazníků, potřeb, velikost, chování, dynamika trhu
 • penetrace trhu, expanze na nové trhy, vytváření úplně nových trhů, vytváření cílového trhu
 • mapování požadavků cílového trhu, metody, nástroje, případové studie a cvičení
 • product innovation, hodnotová propozice produktu, jak generovat novou hodnotovou nabídku
 • jak objevit nové funkce, novou generaci, ekosystém, síťové produkty, platformy, případové studie
 • inovační rizika jako potenciální ztráta hodnoty (zpoždění uvedení na trh, vyšší náklady, horší ROI)
 • rizikový model inovací, identifikace rizik spojených s inovacemi, risk assessment, de – risk strategie

Den 5 + 6 | Change management | Prohlídka ICB4I | Praktický workshop

 • proč change management, změny ve firmě a jejich řízení, přístupy, postup
 • analýza současného stavu, tvorba konceptu, plán změny, příprava implementace
 • praktický workshop: formulace problému/inovační příležitosti a stanovení cílových požadavků (zákaznické – funkční, firemní)
 • mapování současných řešení a hledání nových inovativních řešení pomocí 3D technologií
 • prohlídka Inovačního centra B4I včetně unikátních zařízení pro 3D tisk

Aktuálně vypsané termíny

 • 18.-19.4. + 21.-22.5. + 11.-12.6. 2024

Praktické informace

Komu je kurz určen?

CEO a majitelům firem, obchodním či R&D ředitelům – všem, kteří mají na starosti strategické rozhodování v technologicky zaměřených firmách.

Náš přístup

Workshop je prakticky zaměřený, soustředíme se na vaše podněty, přinášíme příklady z praxe.

Rozsah | 2 + 2 + 2 dny

Financování

Pro malé a střední firmy do 499 zaměstnanců je cena kurzu z velké části pokryta příspěvkem EU. Zapojeným firmám se při počtu 8 účastníků převádí 24.756,- Kč do de minimis. Doplatek činí 1875,- Kč/účastník při počtu 8 účastníků. Při jiném počtu účastníků se výše převodu do de minimis a výše doplatku může lišit. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Kontakt

Kateřina Brejchová | brejchova@brain4industry.cz | tel. 721 836 394 | Inovační centrum Brain4ndustry | Za Radnicí 933 | 252 41 Dolní Břežany

Zázemí

Kurzy probíhají v Inovačním Centru Brain4Industry, které poskytuje jedinečné zázemí a infrastrukturu zejména pro digitalizaci, aditivní technologie a vývoj produktů. POZVÁNKA KE STAŽENÍ.

Garant a školitel

Ján Chaľ | Konzultant ICG | Dlouhodobě se věnuje oblasti Lean designu, inovacím produktů a zavádění inovačního procesu do firem. V průběhu let 1995 – 2013 realizoval mnoho projektů snižování přímých nákladů průmyslových a spotřebních produktů pro české, slovenské, německé a italské firmy. Vedl rozsáhlé projekty Design to Cost ve společnostech Solidpower s.p.a (Itálie), Česká Zbrojovka, Ammann, Meopta, ACO, ETA, Danfoss, ZTS, Panasonics, Borcad, Bosal, Bruker. Publikoval knihu Design for Assembly, přednášel na významných mezinárodních konferencích o Lean designu, získal výzkumná stipendia na renomovaných pracovištích Lean designu v Evropě (TU Denmark, Salford University (UK), Fachhochschule Coburg (GER)). Dlouhodobě působil jako interim manažer na projektu pro přední italskou firmu Solidpower, kde koordinoval vývojové práce v oblasti Design to Cost a Design to X při vývoji kogeneračních jednotek.