Warning: Undefined array key "en" in /data/web/virtuals/346669/virtual/www/domains/brain4industry.cz/wp-content/themes/b4i/header.php on line 55

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/346669/virtual/www/domains/brain4industry.cz/wp-content/themes/b4i/header.php on line 55

NCK MATCA vedené Fyzikálním ústavem AV ČR vstupuje do druhé fáze – získalo na ni prostředky z TAČR

Projekt NCK MATCA (Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace) vstupuje do svého druhého, šestiletého období. Technologickou agenturou ČR do něj bylo vybráno jako jeden z 18 projektů. Zahájí jej v lednu 2023 a zaměří se na další prohlubování spolupráce s průmyslovými podniky a na rychlejší aplikaci vědeckých výsledků do praxe. Hlavním tématem bude strojírenství pro 21. století.

Českému strojírenství chce pomoci při realizaci aplikovaných projektů využívajících nejnovějších poznatků z oblasti laserových, plazmatických a aditivních technologií. Zároveň bude pokračovat ve výzkumu a vývoji pokročilých materiálů a nanotechnologií. Důležitým výstupem NCK MATCA má být i vybudování úzkého vztahu mezi akademickým a průmyslovým sektorem, a to především v oblastech, které dosud nebyly po této stránce dostatečně rozvinuté.

„NCK MATCA je jedním z nejúspěšnějších projektů, které Fyzikální ústav inicioval a velmi nás těší, že v aktivitách centra můžeme díky novému grantu pokračovat i následujících šest let. Pevně věřím, že prohloubení spolupráce s průmyslovými partnery bude mít významný přínos pro akademickou sféru, pro soukromé společnosti, ale i pro českou ekonomiku jako celek,“ řekl Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

Centrum pracuje i v návaznosti na Národní RIS3 strategii cílící na vybudování odolné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. V rámci ní chce budovat vztahy především v takových oblastech spolupráce mezi vědou a průmyslem, kde nelze srovnatelných výsledků dosáhnout stávajícími způsoby. Pomůže tak firmám dostat se k inovacím a tím zvýšit efektivitu jejich práce i ekonomické výsledky. Jde například o plazmatické povlakování, které je výrazně ekologičtější a šetrnější z hlediska toxicity než běžné galvanické. Ve spojení s laserovými technologiemi jsou pak takto ošetřené povrchy navíc trvanlivější a odolnější.

„Propojení vědeckých institucí, univerzit a průmyslového sektoru se ukazuje jako správná cesta. Můžeme tak do praxe dostávat skvělé výsledky, které vznikají na českých vědeckých institucích. O úspěchu této cesty svědčí i stále rostoucí zájem firem o spolupráci s našimi vědci i stoupající počet dokončených projektů,“ řekl Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a hlavní řešitel NCK MATCA.

NCK MATCA vzniklo v roce 2018 v reakci na první výzvu TAČR k založení národních center kompetence. Ve své druhé fázi bude mít NCK MATCA 23 členů, z toho šest ústavů Akademie věd ČR, čtyři univerzity, jednu nemocnici a dvanáct průmyslových podniků. Mezi jeho dosavadní nejvýraznější úspěchy patří mimo jiné vývoj rychlých a vysoce spolehlivých testů na detekci onemocnění COVID-19, přístroj na plazmatické zplyňování nemocničního biologického odpadu, nebo skvělé výsledky v oblasti 3D tisku. Na tyto výsledky naváže i v druhém období, bude je dále rozvíjet, ale zahájí i nové spolupráce a projekty. Mezi 18 vybraných projektů ve výzvě NCK II bylo rozděleno celkem 6,1 miliardy korun, NCK MATCA z toho získalo 360 miliónů korun.

Více informací najdete na www.matca.cz.