Ukrajinská AI mise v Brain4Industry

Síť Evropských digitálních inovačních hubů (EDIH) nezahrnuje jen spolupráci současných inovačních center napříč Evropou, ale také podporu těch, kteří o tento prestižní statut usilují.

Proto jsme velice rádi přivítali v prostorách našeho Inovačního centra delegaci z Ukrajiny, kterou tvořili experti na AI s velkým zájmem o bezprostřední spolupráci s českými partnery. Dále zástupci oborových clusterů a asociací, Velvyslanectví Kyjev a Ministertsva průmyslu a obchodu. A také ukrajinští kolegové z organizací aspirujících na statut EDIH.

Mise s názvem UMĚLÁ INTELIGENCE byla součástí širšího odborného setkání s názvem AI Fórum Česko & Ukrajina pořádaného sdružením CzechInno, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a ukrajinskými partnery.

Členové delegace se velmi zajímali o téma umělé inteligence a jejího využití, o senzoriku, big data a vývoj aplikací na jejich zpracování, IT řešení pro SME’s a kyberbezpečnost.

Mnoho otázek padlo i v souvislosti s procesem a podmínkami vedoucími k získání statutu EDIH. A velký zájem sklidila také Brain4Industry Academy.

Zástupci z Ukrajiny měli příležitost se setkat také se členy EDIH Brain4Industry z Dolních Břežan – STAR, laserovým centrem HiLASE, vědecko-technologickým konsorciem Brain4Industry a prostory a práci obou výzkumných středisek si zároveň prohlédnout.

Obě strany našly v mnoha oblastech prostor ke vzájemné spolupráci a shodly se, že kulturní a jazyková blízkost obou národů i podobný historický a společenský vývoj mohou být skvělou pomůckou při vzájemné inspiraci a podpoře ukrajinských aktivit při transformaci průmyslu.

Kontakt pro média:

Michaela Winklerová
PR a marketing manažerka
Email: winklerova@brain4industry.cz
Tel: +420 775 168 722