Alexandr Dejneka
Předseda řídícího výboru Brain4Industry


Alexandr Dejneka je současně vedoucím Sekce optiky a Oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. Mimo jiné se zabývá rozvojem nových fyzikálních metod pro použití v průmyslu, biofyzice a medicíně. Je hlavním řešitelem a předsedou Rady Národního centra kompetencí MATCA, jehož cílem je vybudovat robustní most mezi vědou a průmyslem, a to včetně popularizace vědy a vzdělávání studentů i odborné veřejnosti.