Antonín Miller
Project Manager Industry 4.0CARDAM, s.r.o.


Antonín Miller má více než 10 let zkušeností v oblastech plánování, řízení, racionalizace a optimalizace výrobních a logistických procesů ve společnostech z oblastí skladování, automobilového průmyslu a dalšího zpracovatelského průmyslu. V průběhu praxe rozšířil svoje dovednosti do oblasti simulace výrobních a logistických procesů.

V posledním období se zaměřuje především na propojení moderních trendů v Průmyslu 4.0 a simulací výrobních a logistických procesů. V rámci Brain4Industry je jedním z hlavních garantů v oblasti digitalizace, digitální strategie a služeb a znalostí s nimi spojených.

Digitální strategie