Jan Brajer
Laser Technology SpecialistLaserové centrum HiLASE


V centru HiLASE působí již přes deset let a zasadil se tam o vývoj několika technologií s důrazem na spolupráci s výrobními podniky. Jeho hlavní oblastí jsou laserové technologie a jejich aplikace, které má možnost rozvíjet v rámci oddělení průmyslových aplikací laserů Centra HiLASE, které vede. Každodenně se zabývá přenosem vědeckého know-how pro zvýšení konkurenceschopnosti firem a má významný podíl na tom, že HiLASE úspěšně spolupracuje s řadou českých a zahraničních firem. Stále však působí částečně i v akademické sféře jakožto člen projektových týmů a vedoucí diplomových a bakalářských prací na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Laserové technologie