Milan Chlada
AI SpecialistBrain4Industry


Postgraduální studium v oboru Matematické inženýrství, specializace matematické modelování absolvoval na FJFI ČVUT. Získal Certifikát APC AT2 pro nedestruktivní testování metodou akustické emise. Od roku 1998 působí v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., kde se věnuje vedení projektů a výzkumu v oblasti akustické emise, signálové analýzy, umělých neuronových sítí, statistické analýzy a fuzzy logiky.

V oblasti digitalizace se specializuje na senzoriku a využití umělé inteligence. Především na sledování rozvoje defektů v materiálech metodou akustické emise s aplikací strojového učení pro rozpoznávání emisních zdrojů. Dále také na klasifikaci dat na základě hlubokého učení a pokročilé časo-frekvenční analýzy digitálních signálů a využití konvolučních neuronových sítí.  

V rámci konsorcia se věnuje oborům senzoriky, umělé inteligence a dalším.

Senzorika