Petr Pačes
Digital Innovation ManagerStředočeské inovační centrum


Působil jako technický a finanční ředitel v IT společnostech, kde se věnoval rolím od projektového managementu přes řízení integrací technologií a financí až po restrukturalizaci firemních procesů a interní management. Díky tomu dokáže rozeznat skutečné potřeby firem, odhalit slabá místa a doporučit správné řešení.

Ve Středočeském inovačním centru má na starosti rozvoj malých a středních podniků, které jsou často zdrojem významných inovací. Byl součástí kompletní restrukturalizace firmy, která dokázala během dvou let změnit všechny procesy na moderní cloudová řešení s vysokou mírou kybernetické bezpečnosti se zásadním dopadem na rozvoj firmy. Jako konzultant dále pomohl s digitalizací řadě korporátních klientů.

Je kontaktní osobou pro firmy, které mají zájem o bezplatnou vstupní analýzu Digitální audit zdarma. V konsorciu má na starosti např. oblast kybernetické bezpečnosti a další poradenské činnosti.

Digitální audit zdarma