Tomáš Jetmar
Head of AM SystemsMATCA Fyzikální ústav AV ČR


Tomáš Jetmar působí jako generální manažer NCK MATCA, projektu akademicko-průmyslové spolupráce zaměřeného na rozvoj a aplikace pokročilých technologií – zejména aditivních, plazmatických a laserových. Po studiu Fakulty strojní na ČVUT a navazujícím studiu na Stanford University se začal věnovat oblasti pokročilých výrobních technologií se zaměřením na aditivní výrobu. Nejprve ve společnosti Česká zbrojovka, poté přešel do Akademie věd, kde zprostředkovává přenos znalostí a technologií mezi vědeckou sférou a soukromým sektorem. Zde se krom samotné aditivní výroby zaměřuje i na vývoj nových pokročilých materiálů, které umožní kvalitnější tisk přesně na míru zákazníkovi.