Tomáš Mocek
Člen řídícího výboru Brain4industry


Tomáš Mocek je vedoucím Centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Specializuje se na výkonové lasery a jeho výzkum se zaměřuje na diodově čerpané pevnolátkové lasery a jejich hi-tech aplikace.

Publikoval více než 215 článků v renomovaných mezinárodních časopisech, které získaly více než 4 600 citací, a má H-index 35. Získal řadu ocenění, jako např. „Cena Josefa Hlávky“, „Cena Otto Wichterleho“ a „Vynikající editor časopisu Chinese Laser Press“. Hrál klíčové role v různých výzkumných a vývojových projektech v celkové hodnotě cca 80 milionů eur.