NCK MATCA získalo prestižní Cenu Technologické agentury ČR

Národní centrum kompetence (NCK) MATCA řízené Fyzikálním ústavem AV ČR, zvítězilo v kategorii Partnerství při udílení Cen Technologické agentury ČR, v rámci nichž TAČR oceňuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Za necelé čtyři roky své existence si centrum dokázalo vydobýt prestižní postavení na poli aplikovaného výzkumu a transferu vědeckých výsledků do každodenní praxe.

„Velmi si vážím zisku tohoto ocenění a obzvlášť mě těší, že cenu jsme získali právě v kategorii Partnerství. Férové partnerství považuji za nosný pilíř pro rozvoj moderní společnosti, jak v osobní, tak i profesní rovině. Děkujeme všem partnerům, kteří se s námi na úspěchu NCK MATCA podílejí,“ řekl Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a hlavní řešitel NCK MATCA.

Aditivní, laserové a plazmatické technologie jsou hlavní pilíře, na kterých NCK MATCA (zkratka z anglického Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications) stojí. Jimi se prolíná jeden společný jmenovatel – vývoj nových materiálů. A právě z těchto oblastí jsou i nejúspěšnější z 27 projektů, které se podařilo za dobu fungování centra zrealizovat.

„Spojili jsme síly napříč vědeckými institucemi a univerzitami tak, abychom byli schopni průmyslu dodávat ty nejlepší výsledky. Na českých vědeckých institucích vzniká celá řada skvělých nápadů a my je pomáháme dostat do praxe,“ řekl Tomáš Jetmar, manažer NCK MATCA.

Právě spolupráce vědy a průmyslu se ukazuje jako klíč k posunutí české ekonomiky k výrobě s vyšší přidanou hodnotou a vyšší efektivitou práce. Dokládají to i zkušenosti Fyzikálního ústavu AV ČR, jen zde se podařilo za poslední rok například úspěšně zahájit stavbu nového aplikačního centra B4I a zařadit se s ním do prestižní evropské sítě digitálních inovačních center.

Zdroj: Tisková zpráva FZU AV ČR