Brain4Industry – jak spolupracujeme se zahraničními EDIHy?

Brain4Industry se od začátku roku pyšní statutem EDIH – evropské centrum pro digitální inovace. To přináší výhody především malým a středním firmám, kterým radíme s úspěšným využíváním digitalizace a technologií pro zvýšení konkurenceschopnosti. Přestože pomáháme výhradně českým firmám, jsme úzce propojeni se zahraničními EDIHy, a můžeme tak vzájemně čerpat ze svých zkušeností.

A právě ve znamení rozvíjení spolupráce s EDIHy z dalších zemí probíhal minulý týden. Náš kolega Jan Hrdlička se zúčastnil setkání českých a polských EDIHů v Ostravě, aby společně řešili připravenost firem v česko-polském příhraničí pro digitalizaci. Naším milým hostem se pak stal p. Marcin Piaskowski, Project Officer Evropské komise pro ČR, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maltu a Polsko. Společně se třemi zástupci EDIH Südwestfallen si prohlédli jak nově vybudované Inovačním centrum Brain4Industry (B4I), tak laserové centrum HiLASE, jež je členem konsorcia B4I.

V Inovačním centru Brain4Industry měli návštěvníci možnost si důkladně prohlédnout zařízení pro aditivní technologie a postprocessing, která nabízíme firmám za velmi výhodných podmínek v rámci programu test before invest. Firmy tedy mají možnost si u nás svou technologii navrhnout a důkladně otestovat ještě před tím, než se rozhodnou pro velkou investici a plné nasazení do provozu.

V Centru HiLASE nahlédli návštěvníci do laserových laboratoří i do experimentálních hal pro tzv. laserové vyklepávání (laser shock peening). Tato technologie se využívá pro zpevňování kovových součástek a přináší skvělé výsledky např. v leteckém průmyslu či nástrojářství, obzvlášť v kombinaci s aditivními technologiemi – více informací najdete v naší případové studii.

Please see the ENGLISH VERSION below.

Brain4Industry – How do we Cooperate with Foreign EDIHs?

Since the beginning of the year, Brain4Industry boasts the status of EDIH – European Centre for Digital Innovation. This benefits especially small and medium-sized companies, which we advise on how to successfully use digitalisation and other tools to increase their competitiveness. Although we help exclusively Czech companies, we are closely connected with foreign EDIHs and can thus draw on each other’s experience.

Last week, for example, our kind guest was Mr Marcin Piaskowski, Project Officer of the European Commission for the Czech Republic, Liechtenstein, Luxembourg, Malta and Poland. Together with three representatives of EDIH Südwestfallen, they visited both the newly built Brain4Industry (B4I) Innovation Centre and the HiLASE laser centre, which is a member of the B4I consortium.

At the Brain4Industry Innovation Centre, visitors had the opportunity to take a close look at the additive technology and post-processing equipment that we offer to companies under very favourable conditions as part of the test before invest programme. Companies have the opportunity to design and thoroughly test their technology with us before deciding on a large investment and full deployment. Additive technologies work very well in combination with laser technologies (e.g. laser shock peening), which our guests explored at the HiLASE Centre. Find out more about this in our case study.