Tisková zpráva: Brain4Industry má za sebou první úspěšný rok a 86 projektů

Dolní Břežany, 19. 12. 2023 – Počátkem prosince uspořádalo vědecko-průmyslové konsorcium Brain4Industry v Dolních Břežanech svou první výroční konferenci na téma „Společně
k efektivnější výrobě“. Cílem bylo nejen shrnout aktivity za rok 2023, ale především ukázat konkrétní výsledky spolupráce aplikovaného výzkumu a průmyslových firem v oblasti inovací na vybraných případových studiích.

Na osmdesát hostů z řad průmyslových firem, zástupců oborových organizací, inovačních center, vědeckých institucí a státní správy se 7. prosince sešlo v laserovém centru ELI Beamlines, na dohled od nově otevřeného Inovačního centra Brain4Industry.

Během celodenní konference si vyslechli konkrétní příklady spolupráce s firmami z různých odvětví
a výsledků, které se promítly nejen do podoby inovativních výrobků či implementace aditivních (AM) výrobních procesů, ale také do zlepšení udržitelnosti podniků.

Program jsme koncipovali do tří tematických bloků, které vnímáme jako klíčové, a to digitalizace, udržitelnost a vzdělávání. Průsečíkem všech bloků bylo pak téma uplatnění aditivních technologií v rámci životního cyklu produktů, jejich efektivní využití ve vývojových a výrobních procesech. Rovněž tak digitalizačních technologií a matematických metod pro zvýšení efektivity výrobního procesu,“ uvedl k programu ředitel Brain4Industry Andrej Chrzanowski.

Ve svém úvodním slovu zdůraznil rostoucí význam aditivní výroby a digitalizace a jejich vliv na změny v průmyslu. Velikost trhu zohledňuje široké spektrum dodavatelů technologických systémů aditivní výroby, AM služeb, AM materiálů, softwaru a výzkumně vývojových aktivit, na které se Brain4Industry zaměřuje.

V posledních letech zaznamenává dvouciferný růst trhů, CAGR se pohybuje 15-20%. Asie a US roste rychleji, Evropa je v závěsu. Celková velikost dosahovala v roce 2022 hodnoty 10 miliard EUR, dále se předpokládá roční růst CAGR 18 % až do roku 2027. Český průmysl stále zaostává za celosvětovým trendem rozvoje aditivních technologií a digitalizace v klíčových průmyslových oblastech.

Jsme zde, abychom společnostem pomáhali identifikovat, ale především implementovat nové možnosti využití aditivních technologií, digitalizace a AI. Naše poslání v Brain4Industry spočívá v industrializaci inovativních technologií, v posilování schopnosti českých podniků vyvíjet produkty, zvyšovat produktivitu a upevňovat svou konkurenceschopnost,“ pronesl ředitel Brain4Industry směrem k hostům.

V tomto roce byl náš hlavní cíl uvést do provozu nové inovační centrum Brain4Industry v Dolních Břežanech. Považujeme však rovněž za vynikající výsledek, že již pracujeme na 86 společných projektech s více než 30 firmami. Zájem o spolupráci roste, přičemž na to musíme reagovat a rozšiřujeme náš tým,“ dodal ke spolupráci se soukromým sektorem.

Finanční, časové i procesní úspory

Důležitost digitální strategie pro správné nastavení celého procesu digitalizace ve firmě demonstrovala případová studie se společností CZ-Auto Systems, v níž se projevila komplexní znalost konsorcia nejen v oblasti technologií, ale také celého výrobního procesu.

Znalosti materiálů, vlastního algoritmu topologické optimalizace pro tvorbu specifických struktur a 3D tisk se projevily při vývoji nové ortézy, na které Brain4Industry spolupracuje s výrobcem zdravotnických pomůcek – společností Ergona. Výsledkem je snížení hmotnosti původní ortézy
o 80 %, zkrácení času výroby ze dvou měsíců na dva týdny a snížení ceny výrobku téměř o čtvrtinu.

Úspory se projevily také při tzv. konformním chlazení kovové slévárenské formy pro společnost Beneš a Lát, která díky matematické metodě a aditivní výrobě získala specifickou strukturu, jenž napomohla k vyšší produktivitě při výrobě.

Efektivnější a úspornější výsledek se projevil také při využití speciální laserové metody, tzv. laserovému vyklepávání (Laser Schock Peening), kterou vědci využili pro prodloužení životnosti kovové formy pro výrobu motorů ve společnosti Škoda Auto. Množství odlitků na 1 formu se tím zvýšilo ze 4 500 kusů na 38 000 kusů.

Snížení CO2 jako bonus

Každá z případových studií na konferenci byla podrobena také analýzám z pohledu produkce oxidu uhličitého. Lukáš Ferkl ze společnosti Envitrail, která s Brain4Industry spolupracuje, předložil výpočty, které prokázaly, že inovativní postupy dokáží významně snížit uhlíkovou stopu výrobního procesu produktu a že požadavky zákazníků na snižování uhlíkové stopy lze splnit právě i technologickými inovacemi.

Vzdělávání nezbytnou podmínkou úspěchu

Poslední blok konference se věnoval vzdělávání a důležitosti osvěty nejen pro prohlubování znalostí, ale také při komunikaci změn souvisejících se zaváděním nových technologií ve firmách a při výchově nových talentů a expertů. Zcela novou aktivitu konsorcia Brain4Industry představila Jana De Merlier – tou je od ledna 2024 B4I AKADEMIE zaměřená na vzdělávání jak v oblasti soft skills, tak v oboru digitalizace, aditivních a laserových technologií, a to na různých úrovních expertízy. Díky možnosti si konkrétní řešení v prostorách Brain4Industry vyzkoušet, přinese akademie unikátní přesah do praxe a firmám poskytne velice kvalitní a reálný výstup.

Fotografie z konference a ve vysokém rozlišení jsou k dispozici ke stažení zde.

Kontakt pro média:

Michaela Winklerová
PR a marketing manažerka
Email: winklerova@brain4industry.cz
Tel: +420 775 168 722