Brain4Industry představilo možnosti digitalizace malým a středním podnikům

Konsorcium Brain4Industry a Asociace malých a středních podniků (AMSP) uspořádaly v pražském hotelu Step odbornou konferenci s názvem „Digitalizace a kybernetická bezpečnost. Změní AI svět kolem nás?“. Akce se zúčastnila více než padesátka zástupců českých podniků.

V úvodní panelové diskusi, moderované generální ředitelkou AMSP Evou Svobodovou, se diskutující věnovali zkušenostem a názorům na průběh digitalizace v malých a středních firmách a také jejich přístupu ke kyberbezpečnosti. V panelu vystoupil Petr Voplakal ze Středočeského inovačního centra, které se inovacím v malých a středních firmách dlouhodobě věnuje a v rámci konsorcia Brain4Industry je garantem služeb podporující digitalizaci ve firmách. Zdůraznil důležitost digitalizovat firemní procesy na základě strategie a se skutečně odpovědným, zkušeným a nezávislým partnerem, který je schopen posoudit celý proces a změny z dlouhodobého hlediska a v nezbytném kontextu

Druhá panelová diskuse byla věnovaná digitálním technologiím a tomu, jak proměňují český průmysl. Probíhala pod vedením Mileny Jabůrkové, viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy ČR, a zúčastnil se jí i CEO Brain4Industry Andrej Chrzanowski. Jejím hlavním poselstvím bylo navést české malé a střední podniky na cestu zdravé digitalizace. Diskutující se shodli, že v první řadě je nutné mít ve firmě alespoň jednoho zaměstnance nadšeného pro projekt digitalizace, který se stane jeho hlasatelem a lídrem celého procesu.

To potvrdil i Andrej Chrzanowski: „Tým lidí nakloněných digitalizaci je klíčem k úspěchu. Jde o velkou změnu, o proces, který trvá několik let. Je nutné se navíc na vše připravit, mít roadmapu digitalizace a dobře nastavenou strategii. Bez ní budou podniky postupovat zmatečně. S tím ale dokáže Brain4Industry firmám pomoci.“

Zdůraznil také roli 3D tisku v procesu digitalizace a jeho pozitivních dopadů jak na skladové hospodářství firmy, tak i na udržitelnost výrobků a úspory materiálu.

Pokud máte i ve vaší firmě zájem dozvědět se více o procesu digitalizace a nechat si zpracovat plán jejího zavádění přímo na míru, neváhejte se na nás obrátit.

— Brain4Industry —