První výroční konference Brain4Industry představila nejnovější úspěchy spolupráce vědy a průmyslu

7. prosince 2023 jsme se sešli ve velkorysých prostorách laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech, abychom hostům z řad průmyslových firem, inovačních center, zástupcům oborových organizací i státní správy ukázali výsledky své práce za necelý uplynulý rok. Základem konference se staly případové studie z různých fází výrobního procesu.

Na 80 účastníků konference přivítal ředitel Brain4Industry Andrej Chrzanowski, který současně představil záměry a cíle konsorcia a zhodnotil spolupráci s průmyslem za uplynulých 11 měsíců. Trh aditivních technologií, na jejichž využití a aplikaci do výroby se Brain4Industry zaměřuje, podle Chrzanowského celosvětově výrazně roste a sledovat trendy, možnosti využití a pomoci je implementovat do českých firem, aby se posílila produkce s přidanou hodnotou a zvýšila konkurenceschopnost je podle ředitele hlavní misí konsorcia.
Chrzanowski také potvrdil zájem firem o podobnou spolupráci, kterou dokládá aktuálně 86 společných projektů se zhruba 32 firmami.

Digitalizace jako nosné téma

První blok případových studií byl zaměřen na téma DIGITALIZACE. První případová studie se věnovala vývoji produktu a využití 3D tisku pro výrobu inovované ortézy horní končetiny pro společnost Ergona. S výsledky projektu seznámil hosty obchodní zástupce Brain4Industry Jakub Krupa.
Výsledkem je snížení hmotnosti původní ortézy
o 80 %, zkrácení času výroby ze dvou měsíců na dva týdny a snížení ceny výrobku téměř o čtvrtinu.

Na důležitost digitální strategie a její správné nastavení, včetně všech technických, finančních i lidských aspektů poukázali ve své případové studii Ondřej Kurkin a Antonín Miller ze společnosti Cardam, s.r.o.

Udržitelnost výroby za pomoci pokročilých technologií


Ve druhém bloku jsme se věnovali tématu udržitelnosti.

Martin Gášek ze společnosti Cardam, s.r.o. představil možnosti vlastního algoritmu pro tvorbu specifických struktur materiálu a jeho využití např. při tzv. konformním chlazení, a zapojení aditivních technologií při výrobě forem s těmito strukturami ve spolupráci se slévárenskou společností Beneš a Lát, a.s.

Efektivnější a úspornější výsledek se projevil také při využití speciální laserové metody, tzv. laserové zušlechťování (Laser Schock Peening), kterou vědci využili pro prodloužení životnosti kovové formy pro výrobu motorů ve společnosti Škoda Auto. Množství odlitků na 1 formu se tím zvýšilo ze 4 500 kusů na 38 000 kusů. Případovou studii představil Jan Šmaus z laserového centra HiLASE.

Blok věnovaný dopadům na životní prostředí zakončil Lukáš Ferkl ze společnosti Envitrail, který k představeným případovým studiím předložil také propočty, zaměřující se na pozitivní dopady digitálních technologií z pohledu produkce oxidu uhličitého.

Vzdělávání jako předpoklad úspěšného rozvoje podniku

V odpoledním bloku jsme se zaměřili na jediné téma, a tím bylo vzdělávání.

Jan Lát ze společnosti Beneš a Lát sdílel ve své online prezentaci zkušenosti a potřebu vzdělávání napříč strukturami firmy, včetně podpory a výchovy nových talentů, a to nejen v oblasti digitalizace a technologií.

A zcela novou aktivitu konsorcia Brain4Industry vzdělávací B4I AKADEMII představila Jana De Merlier z regionálního STAR Clusteru. Ta bude spuštěna od ledna 2024 a zaměří se na vzdělávání jak v oblasti soft skills, tak v oboru digitalizaceaditivních a laserových technologií z pohledu životního cyklu výrobku a na různých úrovních expertízy.

Prohlídka inovačního centra a aditivních strojů

Závěr konference patřil networkingu a prohlídce inovačního centra Brain4Industry, které se ujali Tomáš Jetmar a Michal Matoušek z centra MATCA při Fyzikálním ústavu. Na čtyři desítky zájemců si prohlédlo technologické zázemí pro aditivní výrobu. Padala velká spousta odborných dotazů a návštěvníci ocenili také možnost využít programu konsorcia v rámci služby Test before Invest a otestovat konkrétní technologie a tiskárny pro výrobu či postprocessing za minimální náklady.

První výroční konferenci máme tedy za sebou a podle ohlasů splnila svůj účel a čeká nás těžký úkol, nejen naplnit v ní očekávání hostů na odborný obsah, ale především celý příští rok skutečně reálnými výsledky, které posunout české průmyslové firmy kupředu v hodnotovém žebříčku.

Autor: Michaela Winklerová