Souhrn z workshopu: Jaká byla cesta k digitalizaci ve slévárně Beneš a Lát?

O tom, že digitalizace je běh na dlouhou trať, který se však rozhodně vyplatí, se ve středu 29. 11. přesvědčili účastníci workshopu Živá (datová) továrna pořádaného konsorciem Brain4Industry. Zástupci slévárny Beneš a Lát se svými hosty s velkou otevřeností sdíleli své zkušenosti na cestě k digitalizaci. „Sběr dat a práce s nimi nás podržely v krizových letech, kdy jsme se všichni potýkali s covidem, geopolitickými konflikty i zvyšujícími se cenami energií. Troufnu si říct, že bez digitalizace bychom jako firma v této době nepřežili,“ říká Svatopluk Runčík, generální ředitel slévárny Beneš a Lát, s tím, že to je také důvod, proč chtějí své zkušenosti sdílet dál.

První kroky digitalizace

Konsorcium Brain4Industry a klíčoví aktéři digitalizace v rodinné slévárně Beneš a Lát připravili společné setkání, na němž otevřeně a velice konkrétně ukázali účastníkům svou cestu postupné digitalizace od prvopočátků až do současnosti, od digitalizace účetních dokumentů až po celý výrobní proces a plánování.
Od statusu, kdy jsme sledovali, zda stroj jede nebo nejede, jsme se rozhodli, že musíme stroje naučit mluvit,“ popsal první zkušenosti s digitalizací Svatopluk Runčík.
Zmínil také konkrétní momenty, kdy při implementaci prvních kroků naráželi na různé překážky, ať už technické nebo procesní. Jednou z nich bylo např. nedostatečné řešení na tehdejším trhu, které nakonec dovedlo slévárnu k vybudování vlastního interního systému pro měření a správu dat.

První zkušenosti s digitalizací

Na Svatopluka Runčíka navázal Jakub Beneš, který se věnoval konkrétní práci s daty. I on upozornil na množství slepých uliček a mylných předpokladů, které mohou firmy vést ke špatným závěrům a výsledkům. Krok za krokem tak účastníky vedl procesem digitalizace na základě vlastní zkušenosti a upozorňoval na momenty, které je potřeba si správně nastavit a vyhodnocovat.
Důležité je stanovit si, co chceme měřit a proč, jak to chceme měřit, kde měření začít a jak si stanovit priority, kdo má tvořit tým pro digitalizaci, jak a kde měření vizualizovat a v neposlední řadě jak správně data interpretovatvyhodnocovat.

Finance, evidence, procesy, plánování


Zkušenosti z práce s daty a jejich využití pro finanční účely a plánování představil Jan Lát, který opět zdůraznil důležitost správné a jednotné intepretace získaných dat pro skutečně plnohodnotné a odpovědné rozhodování. Ukázal také, jak je na základě získaných dat a jejich historie dnes slévárna schopna predikovat svou výrobu a sezónnost a lépe a efektivněji řešit požadavky zákazníků a porovnal výsledky získané umělou inteligencí s prací obchodníků.

Celé setkání doprovázel svými odbornými zkušenostmi šéf IT oddělení Zdeňko Piovarči, který následně seznámil zúčastněné hosty s vlastními zkušenostmi a různými řešeními. Představil vlastní IT řešení slévárny, jeho nastavení, automatizace a sledovaná data. Upozornil také na data, která by firmy při nastavování svých požadavků neměly opomenout, ale také nutnost data čistitaktualizovat požadavky na jejich sběr.

Reference účastníků

Účastníci ocenili hlavně možnost ptát se na konkrétní otázky, zkušenosti a řešení, ať už z perspektivy manažera, technika nebo z pohledu IT specialisty. Zajímalo je především to, jak na zkušenostech z minula postavit strategii pro digitalizaci v budoucnu. Ocenili také možnost nahlédnout přímo do provozu slévárny a kromě každodenního chodu zhlédnout reálné zapojení sběru dat a jejich vyhodnocování v praxi.

Všichni řečníci prokázali, že pro úspěšný výsledek digitalizace je klíčem především osvícený management, kvalitní IT podpora, vysoká osobní motivace a nadšení a otevřená komunikace napříč celou společností.

V příštím roce se na tyto a podobné akce můžete těšit v rámci vzdělávacích programů Brain4Industry. Navíc již na 7. prosince připravujeme akci Společně k efektivnější výrobě, kde na vás čeká řada dalších osobních zkušeností a případových studií. Bližší informace o akci najdete ZDE.

Autor: Michaela Winklerová