Co vzešlo z konference JAK NA INOVACE v BIOCEV

Ve čtvrtek 5. října se v prostorách biotechnologického centra BIOCEV v Dolních Břežanech konala velká konference na téma inovací a jejich role v aktuálním proměnlivém světě. Pořadatelem bylo Středočeské inovační centrum, které je současně členem konsorcia Brain4Industry.

Celá konference se nesla v jasném duchu: VĚDA, VÝZKUM A INOVACE jsou jedinou přímou cestou ke zlepšení ekonomické situace, k opětovnému nastartování růstu hospodářství a především k proměně naší ekonomiky v produkci s vysokou přidanou hodnotou. A že je potřeba jednat rychle.

Na to velice silně navazuje vzdělávání, a to nejen v oblasti technologií. Jak uvedla Sára Polak: „Vzdělání je jediný způsob, jak pomoci současné civilizaci“.

Právě její vystoupení sklidilo velký ohlas. Svým nadšením pro historii, archeologii, vědu a nové technologie ukázala obrovskou šíři a možnosti využití např. umělé inteligence v misích a záměrech na první pohled technologiemi nedotčených. Zdůraznila potřebu multidisciplinarity a popularizace vědecké práce, aby pak lépe nacházela otevřené dveře a uplatnění v praktickém využití.

Silné a velmi konkrétní zkušenosti přinesli i další vystupující a dokázali, že řada firem dnes již velmi zdatně s technologiemi pracuje a své aktivity úspěšně rozvíjí. Poukázali také na překážky a kritické fáze podnikání startupů i zavedených firem, kdy se rozhoduje o bytí a nebytí.

HLEDÁ SE TLUMOČNÍK

Na vystoupení jednotlivých řečníků navázaly odpoledne diskusní panel a kulaté stoly s experty.

Právě v panelové diskusi zasedli také zástupci našeho konsorcia a zároveň jednotlivých vědecko-výzkumných institucí Andrej Chrzanowski a Jan Brajer. Tématem panelu byla právě spolupráce světa výzkumně-vědeckých institucí a světa průmyslu a snahy i velké potřeby o rychlejšího propojení a aplikaci vědeckých poznatků. Jednotliví panelisti často navazovali na Davida Marka z dopoledního vystoupení, který pozitivně zhodnotil, že „Zlaté české ručičky se přetavily ve zlaté české mozečky,“ ovšem bariérou v rozvoji talentů a dovedností je vlažný přístup státu a celkové nastavení systému, od slabé, nesystematické a nekonzistentní podpory až po podhodnocené financování.

Jan Brajer, z laserového centra HiLase stručně shrnul vývoj spolupráce aplikovaného výzkumu a průmyslového sektoru: “Dříve jsme si navzájem nerozuměli. Nyní už si rozumíme, ale stále si nepomůžeme. Firmy totiž často požadují implementaci technologií na vyšší úrovni. Očekávají víc, než je instituce schopna doručit.“ Jak ale dodal, důvodem je právě slabá vzájemná znalost potřeb a možností, nikoliv nedostatečná kvalita vědeckých výstupů.

To potvrdil i Jan Lát ze společnosti Beneš a Lát, která mimo jiné stála i u zrodu konsorcia Brain4Industry. „Komerční svět má rychlejší reakční cykly než vědecký. Proto je nutno najít „tlumočníka“, který oba světy propojí a vzájemné problémy a očekávání jejich řešení přetlumočí.“

Kdo nebo co by mělo takovým zprostředkovatelem nebo „tlumočníkem“ být?

Panelisti sice potvrdili existenci různých platforem, které podobné spolupráce vědeckého světa a světa průmyslu iniciují, jasně se však vyjádřili ve smyslu systematické podpory, jejímž nositelem, nebo alespoň prvotním tvůrcem, by měl být stát.

„Není zavedený systém, který by navzájem tyto světy spojoval a umožňoval komunikaci. Zatím se univerzita, vědecký svět a firma dostanou ke vzájemné spolupráci spíše díky osobním vztahům a kontaktům,“ konstatoval Tomáš Hubínek, BigHub.

To, že podobné aktivity přicházejí hlavně „zespoda“ potvrdil i Andrej Chrazanowski, ředitel konsorcia Brain4Industry, který na příkladu vědecko-průmyslového konsorcia demonstroval přirozenou potřebu institucí a průmyslu spojit své síly k posílení a urychlení transferu výzkumných znalostí do praxe. Na několika letech fungování konsorcia ukázal, že právě podobné subjekty mohou takovým „tlumočníkem“ být.

V závěru se dotkli panelisti také další nezbytné podmínky pro snazší propojení a podporu výzkumných aktivit směrem k širší i podnikatelské veřejnosti, a tou je popularizace vědy, osvěta a marketing vědecké práce a aplikovaného výzkumu. Jak ostatně na konferenci zaznělo několikrát, v tuzemsku vzniká velká spousta skutečně hodnotných inovací, oproti zahraničí a USA je však nedokážeme tak dobře „prodat“. I to je úkol směřovaný na systematičtější  podporu vědy a výzkumu a zviditelnění „zlatých českých mozečků“.

Michaela Winklerová, Brain4Industry