Přednášky na téma kybernetické bezpečnosti

Ve čtvrtek 18. ledna jsme v Magenta Experience Center uspořádali workshop s odborníky na kybernetickou bezpečnost a prevenci. Na praktických příkladech a případových studiích se hosté dozvěděli více o nové směrnici, o konkrétních případech napadení a řešení a technologiích, které podporují, respektive zamezují kybernetickým hrozbám.

Jan Hofman ze společnosti COM PLUS CZ a.s. se věnoval tématu kybernetické bezpečnosti, analýze rizik a nové evropské směrnici NIS2.
Michal Beneš ze system boost a.s. zdůraznil, že zajištění kontinuity činností je úkolem celé společnosti, nikoli jen IT oddělení.
Jiří Sedláček z Network Security Monitoring Cluster, družstvo mluvil o posouzení stavu kybernetické bezpečnosti v organizacích.
A Tereza Šamanová představila Kybernetický polygon (KYPO), virtuální prostředí pro výzkum a vývoj ochranných metod proti kybernetickým útokům.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) aktuálně vydal zprávu, v níž uvádí, že v roce 2023 zaznamenal rekordní počet kybernetických incidentů – celkem 262. V porovnání s rokem 2022 došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu. Příčinou jsou podle úřadu hlavně opakované vlny DDoS útoků vedené zejména proruskými hacktivistickými skupinami.

Rekordní číslo mají na svědomí zejména DDoS útoky, ale Úřad zaznamenal také několik „novinek“ na poli kybernetických incidentů. Například útočníci operovali s velkým počtem účtů vytvořených pomocí botů, tak se jim povedlo podkopat důvěryhodnost oficiálních účtů postižených subjektů. To způsobilo jejich nefunkčnost, zejména v souvislosti s doručováním e-mailů.

Cílem úřadu a dalších subjektů je tedy přijetí již zmiňované evropské směrnice NIS2 do českého právního řádu. To, že je téma více než aktuální a technologie v něm hrají výsostnou roli, je pro Brain4Industry výzvou. Naši experti se budou problematikou zabývat i nadále a přinášet vám nejnovější poznatky.

– Brain4Industry –